HKU

Design: Bewegwijzering Stationsgebied Utrecht

1 januari 2014


Opdrachtgever
Gemeente Utrecht, projectorganisatie stationsgebied

De vraag
Het Stationsgebied is inmiddels de grootste bouwput van Nederland. En dat zal voorlopig zo blijven. Het lijkt reizigers niet af te schrikken. Integendeel. Daarom is het zaak dat voetgangers en fietsers veilig hun weg van en naar Utrecht Centraal kunnen vinden.

Gemeente Utrecht heeft aan vierdejaars kunststudenten van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) de opdracht gegeven een voorstel te doen om voetgangers en fietsers op een goede manier door het Stationsgebied te leiden.

Daarenboven wil de Gemeente Utrecht een overzicht van welke borden en bouwhekken/schuttingen reeds geplaatst zijn. Functioneert de huidige bewegwijzering? Of willen voetgangers en fietsers op een andere manier geïnformeerd worden?

Het proces
In de omgevingsscan wordt in kaart gebracht hoe de huidige bewegwijzering er uitziet en waar deze te vinden is. In deze omgevingsscan staan de gebruikers centraal. We willen ontdekken hoe zij het gebied ervaren. Door middel van interviews, inventarisaties en onze eigen beleving zullen we onderzoeken hoe fietsers en voetgangers zich momenteel door het gebied bewegen.

Naar aanleiding van de omgevingsscan en ander onderzoek is een integraal voorstel gemaakt voor de bewegwijzering voor fietsers en voetgangers.

Studententeam
Het team bestond uit verschillende disciplines van vierdejaars studenten Design.

Duur
Van september tot december 2012.

Eindresultaat
Het materiaal dat ingeleverd wordt bij de deadline bestaat uit drie delen:
• Een omgevingsscan van het gebied waarin de huidige bewegwijzering/situatie in kaart is gebracht.
• Het tweede en belangrijkste onderdeel bestaat uit een integraal voorstel voor de bewegwijzering voor fietsers en voetgangers. In dit format zullen de Heras-hekwerken meegenomen worden.
• In het laatste deel wordt het format toegepast op twee verschillende locaties.

Meer informatie
www.utrecht.nl/fietsroutes