Kwartiermaker (0,4 – 0,6 fte voor de duur van drie maanden)

Voor het opstellen van een profiel voor de werving van een lector Creatieve maakprocessen en Leren zoeken wij een Kwartiermaker
Kwartiermaker (0,4 – 0,6 fte voor de duur van drie maanden)

Waar ga je werken?

HKU onderscheidt zich met uitstekend actueel hoger onderwijs en praktijkgericht onderzoek in de kunsten en media. We zijn een drijvende kracht in opleidingen en innovatie voor de creatieve industrie en een van de grootste opleidingsinstituten voor kunst en cultuur in Europa. HKU telt negen schools met in ruim 4000 studenten: Beeldende Kunst, Design, Muziek en Technologie, Games en Interactie, Kunst en Economie, Media, Utrechts Conservatorium, Theater en Creative Transformation.

HKU-onderzoek kent vier profilerende onderzoeksgebieden, die betrekking hebben op de duurzame onderzoeksthema’s van HKU, en een vijfde overkoepelend onderzoeksgebied. De onderzoeksgebieden zijn geworteld in waar HKU voor staat:

 • Creatieve maakprocessen en Leren,

 • Creatieve maakprocessen en Ondernemerschap,

 • Creatieve maakprocessen en Technologie,

 • Creatieve maakprocessen en Multidisciplinariteit,

 • Het vijfde onderzoeksgebied houdt zich bezig met methodologie en emerging research. In ieder onderzoeksgebied zit tenminste één lectoraat.

Vanuit het maatschappelijke thema ‘Midden in de Samenleving’ werken we HKU-breed voor langere tijd aan drie hieraan verbonden lichtpunten: de kunst van Zorg en Welzijn, de kunst van Circulariteit en Duurzaamheid en de Kunst van Identiteit en Inclusie. We vinden het belangrijk dat hieraan gewerkt wordt door heel HKU, vanuit het onderwijs én onderzoek, en samen met onze partners regionaal, nationaal en internationaal. Dit vanuit de overtuiging dat kunst nieuwe perspectieven biedt.

HKU-lectoraten leggen verbindingen binnen en buiten HKU en zorgen voor transdisciplinaire samenwerkingen met partners. Ze zoeken altijd naar manieren om het onderwijs van HKU te verrijken en stimuleren creatieve innovatie van het werkveld.

Typerend voor een HKU-onderzoeksproject is dat het impact heeft op verschillende domeinen: onderwijs, onderzoek, werkveld, de maatschappij en/of de kunstpraktijk. Ook staat de maakpraktijk bij HKU-onderzoek centraal. Tijdens het ontwikkelen van onderzoeksvragen, -methodes en -uitkomsten zien wij het creatieve proces als een alternatieve vorm van kennisproductie. Dit stelt ons in staat bestaande processen opnieuw te bekijken, te verbeteren of te vernieuwen. Dit levert niet alleen kennis, inzichten en perspectieven op binnen de kunsten en het kunstvakonderwijs, maar het draagt ook bij aan innovatie buiten de kunsten.

Wat ga je doen?

 • Je onderzoekt twee specifieke scenario’s die elkaar uiteindelijk kunnen raken, maar met een eigen accent:

 1. Het lectoraat richt zich primair op de versterking van de impact van en verbinding met onderzoek binnen de kunsteducatie opleidingen in de drie bachelors en de masteropleidingen van HKU;

 2. Het lectoraat richt zich primair op nieuwe inter- en transdisciplinaire didactische werkvormen binnen het HKU kunst- en cultuuronderwijs met impact op alle schools binnen HKU en daarbuiten.

 • Je legt contacten met de schools (en specifiek voor de uitwerking van scenario 1 met het HKU-kunsteducatie-overleg) en je inventariseert en analyseert samenwerkingen die reeds lopen vanuit HKU (LKCA, Fonds voor Cultuurparticipatie, cultuurprofielscholen in de regio, BAK-educatie, etc.) en beschrijft of doet voorstellen over hoe deze een plek kunnen krijgen of aansluiten bij scenario 1 of 2.

 • Je verkent meer specifiek de samenwerking met het Centre of Expertise Arts & Science Education (CASE) waar HKU partner in is. De lector Kunst en Professionalisering is de linking pin tussen HKU en CASE, afstemming met de lector hierop zal bijdragen om verdieping aan te kunnen brengen op wat reeds besproken is, loopt of nog nadere uitwerking vraagt. En zal een bijdrage leveren aan de uitwerking van beide scenario’s.

 • Je verzamelt ideeën vanuit de verschillende praktijken, ordent deze en werkt steeds verder aan de twee specifieke scenario’s, zoals meegegeven in de opdracht:

 • Onderzoekt mogelijkheden voor aanvullende financiering van projecten en programma’s via fondsen voor beide scenario’s;

 • Verkent mogelijkheden voor samenwerkingen intern en extern in beide scenario’s die nu nog niet meegenomen zijn in het denken en werken in HKU, maar wel van (onderbouwde) meerwaarde kunnen zijn;

 • Neemt de verbinding met minimaal één van de eerdergenoemde HKU-lichtpunten, de Kunst van Identiteit en Inclusie, mee in je verkenning van beide scenario’s;

 • Deelt tweewekelijks je bevindingen met het Hoofd versterken en ontwikkelen onderzoek en stemt maandelijks af met de voorzitter van het College van Bestuur. Ook vindt er afstemming plaats met de lector Kunst en Professionalisering.

 • De eindoplevering is een beknopte, heldere schets/beschrijving en analyse van de twee verkende scenario’s, met een stakeholder- en SWOT-analyse per scenario. Deze zijn ondersteunend in de besluitvorming rondom de focus van een nieuw lectoraat en moeten kunnen dienen als richtlijn voor het opstellen van een wervingstekst/profiel van de te werven lector.

Wat breng jij mee?

 • Academisch werk- en denkniveau;

 • Relevante werkervaring en netwerk in onderwijs, kunst en cultuur;

 • Aantoonbare ervaring in het schrijven van beknopte, heldere inhoudelijke en organisatorische teksten;

 • Kennis van de ontwikkelingen in het actuele kunsteducatieve debat;

 • Aandacht voor, betrokkenheid bij en nieuwsgierigheid naar mensen en hun verhalen;

 • Goede communicatieve vaardigheden en de kunde om je intern en extern te profileren en verbindingen te leggen;

 • Autonome werkhouding en resultaatgerichtheid;

 • Affiniteit met interdisciplinair leren en werken.

Wat bieden wij?

 • Conform cao-hbo bedraagt het bruto maandsalaris bij een fulltime dienstverband schaal 12 (€ 4.509 tot € 6.065);

 • Vakantietoeslag (8%) en een eindejaarsuitkering van 8,3%;

 • De aanstelling is per direct en voor de duur van drie maanden;

 • Een goede pensioenregeling, reiskostenvergoeding woon-werk en nog veel meer.

Wil je meer informatie en/of solliciteren?

Voor vragen ben je van harte welkom bij Marjanne Paardekooper (hoofd versterken en ontwikkelen onderzoek) via marjanne.paardekooper@hku.nl. Gebruik dit emailadres uitsluitend voor het stellen van vragen.

Solliciteren kan tot en met 6 september. De gesprekken vinden naar verwachting plaats op maandag 12 september.

Solliciteer nu!

De vacature wordt gelijktijdig in- en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang. In onze selectieprocedure zijn we ons bewust van de verrijkende waarde van diversiteit voor onze organisatie. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.