HKU in het komende studiejaar

Hoe ziet het komende studiejaar 2021-2022 eruit bij HKU? Wat betekent de coronacrisis voor jouw aanmelding, rooster en introductie? Je leest het hier.

Coronamaatregelen

De basisregels blijven voorlopig gelden. Zoals anderhalve meter afstand, regelmatig handen wassen, mondkapje op in de gebouwen en thuisblijven bij klachten. Ook zijn er gratis zelftesten te bestellen door studenten en medewerkers van HKU. Relevante aanpassingen of toevoegingen op de bestaande coronamaatregelen vind je terug op de coronapagina’s op onze portals.

Roosters

Bij het maken van de roosters houden we rekening met de maatregelen van de overheid, bijvoorbeeld de druk op het openbaar vervoer. Hierover zijn we voortdurend in gesprek met verschillende partijen. Ook komend jaar zorgen we voor een mooi studieprogramma met aandacht voor blended learning, een combinatie van online en fysiek onderwijs.

We verwachten uiterlijk de laatste week van augustus de roosters voor het studiejaar 2021-2022 te publiceren.

Introductie bij HKU

Binnen de mogelijkheden die er zijn, willen we nieuwe studenten zoveel mogelijk fysiek laten kennismaken met HKU en elkaar. De opzet van de introducties verschilt per school.