HKU in het komende studiejaar

Lees op deze pagina alles over het komende studiejaar. Wat betekent de corona-crisis bijvoorbeeld voor jouw aanmelding en de start van het nieuwe schooljaar?

Roosters

HKU is druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe collegejaar. Zoals je vast via allerlei nieuwskanalen hebt vernomen, moet het hoger onderwijs bij het maken van roosters rekening houden met de maatregelen van de overheid (waaronder de anderhalve meter regel), afspraken met de veiligheidsregio en de druk op het openbaar vervoer. Hierover zijn we voortdurend in gesprek met alle partijen.

Je kunt ervan op aan dat HKU ook het komende jaar, met alle uitdagingen die er zijn, goed onderwijs verzorgt: didactisch goed doordachte programma’s met veel aandacht voor blended learning (een combinatie van online leren en contactonderwijs).

De roosters zullen naar verwachting uiterlijk de laatste week augustus worden gepubliceerd.

Introductie bij HKU

Binnen de mogelijkheden die er zijn, wil HKU nieuwe studenten zoveel mogelijk fysiek laten kennismaken met de instelling en elkaar. De introducties krijgen dit jaar vanwege de coronamaatregelen wel een iets andere vorm dan anders. De opzet verschilt per school.