Robotstories

Interactieve verhalen voor sociale robots in maatschappelijke context als de zorg. Hoe ontwerp je een goed gesprek tussen een robot en iemand met dementie?
Looptijd: 1 maart 2021 - 30 juni 2022
Met het onderzoeksproject Robotstories geven we vorm aan een nieuwe visie op auteurschap in de 21ste eeuw: van literair schrijver en scheppend individu, naar cocreatief makerschap met maatschappelijk impact. In samenwerking met Wintertuin, Vrije Universiteit en ArtEZ verkennen we of literaire verteltechnieken de mogelijkheid bieden om de robot met verbeelding tot leven te wekken, en werkelijk in gesprek te gaan met mensen met dementie.

Een collectief van drie aan Wintertuin verbonden schrijvers - waaronder HKU-alumni Writing for Performance - zet hun schrijfkunst in voor de bezieling van Pepperrobot Memo in de sociale context van ouderenzorg. In Robotstories onderzoeken we of deze sociale robot specifiek ingezet kan worden om het welzijn te bevorderen van mensen met dementie. Hiervoor werken we samen met woonzorglocaties Vitalis WoonZorgGroep en AxionContinu.
Video: Nick en Nena

Vanuit het lectoraat Performatieve Maakprocessen zijn Jorrit Thijn en lector Nirav Christophe betrokken bij dit onderzoek naar nieuwe manieren voor het schrijven en ontwikkelen van verhalen voor sociale robots als interactief platform. Er worden hierbij bestaande modellen voor cocreatie gebruikt, maar ook innovatieve schrijfmethodes, gebruiksvriendelijke interfaces en iteratieve processen ontwikkeld. Als onderdeel van Robotstories worden daarnaast ook lesmodules ontworpen voor het schrijven van interactieve verhalen voor de robot als platform voor de schrijfopleidingen aan ArtEZ en HKU.

Samenwerkingspartners

Wintertuin, Vrije Universiteit, ArtEZ, Vitalis WoonZorgGroep en AxionContinu

Docentonderzoekers HKU

Jorrit Thijn, Nirav Christophe

Financiering

NWO-SIA KIEM-GoCI