ON the LINE

ON the LINE is een artistiek onderzoeksproject naar de (on)zichtbare relaties tussen mens en digitale technologie. Digitaal burgerschap is een van de grootste maatschappelijke opgaven van het moment. Daarom is het van wezenlijk belang dat de burger digitaal vaardig gemaakt en gehouden wordt. In Nederland spelen de openbare bibliotheken daar een belangrijke rol in. Dit project draagt daar inhoudelijk aan bij.

Looptijd: februari 2023 tot juli 2023

De bekwame gebruiker valt vaak tussen wal en schip in projecten over digitaal burgerschap, blijkt zowel uit de literatuur als uit gesprekken met Bibliotheek Utrecht. Zij weten goed hun weg te vinden en ervaren misschien geen directe problemen in hun dagelijks leven. Ze stellen echter niet altijd (de goede) vragen over hun technologie-gebruik. Een lerende en reflectieve houding is echter nodig om op de lange termijn nog steeds mee te komen. Want hoe is dat over 10 jaar? Weten ze hun weg dan nog zo goed te vinden tussen complexe algoritmes en kunstmatige vrienden Dit project heeft als doel om juist deze doelgroep te onderzoeken en te activeren.

Doel

We willen dat internetgebruikers in de bibliotheek – bezoekers en medewerkers - die op dit moment prima meekomen worden aangezet tot reflectie op hun eigen gebruik en gedrag, zodat ze begrijpen dat ze hun digitale vaardigheden niet voor lief moeten nemen. De creatieve vaardigheden van kunstenaars, ontwerpers en artistiek onderzoekers zijn bij uitstek geschikt om manieren te vinden waarop een breed publiek zich kan verhouden tot complexe maatschappelijke opgaven zoals digitalisering.

Artistiek onderzoekers-in-residence

In dit artistiek onderzoek brengt een groep kunstenaars, ontwerpers en onderzoekers verbonden aan HKU de (on)zichtbare relaties tussen mens en technologie in de bibliotheek in kaart. Daarna wordt een reeks kunstwerken ontworpen die de geldende normen en routines op het gebied van digitale technologie blootleggen en bevragen.

We creëren een zichtbare werkplek in de openbare ruimte van de bibliotheek van waaruit we werken. Geïnteresseerden worden uitgenodigd om vragen te stellen of hun ervaringen te delen. We zijn ‘artistiek onderzoekers-in-residence’ en nieuwsgierigheid wordt door ons aangemoedigd. We gebruiken de inzichten die we hebben opgedaan om een reeks kunstwerken te ontwikkelen.
Aan het einde van een project vindt er een tentoonstelling plaats in de bibliotheek. Daar presenteren we een reeks verschillende kunstwerken. Ook organiseren we een publiek programma over digitaal burgerschap en kunst


Betrokken onderzoekers HKU

  • Veerle Spronck (projectleider) en associate lector Waarde(n)vol Ondernemen
  • Martijn van Gessel (docent-onderzoeker)

Betrokken alumni HKU

  • Bertrand Burgers (alumnus van HKU Crossover Creativity)
  • Annabel Schouten (alumna van HKU Musician 3.0)
  • Leon van Oldenborgh (alumnus van HKU Game Design)

Samenwerkingspartner

  • De Bibliotheek Utrecht

Ondersteund door

Contact

Wil je meedenken of meer weten over dit project? Neem contact op met projectleider Veerle Spronck (veerle.spronck@hku.nl) of breng een bezoek aan de Bibliotheek.