Technologie

HKU doet onderzoek naar nieuwe technologie en de invloed hiervan op het creatieve proces. Ook onderzoeken we het gebruik van technologie in het onderwijs.
Technologie

Dit doen we

Technologie in relatie tot creatieve maakprocessen is een van de onderzoeksgebieden van HKU. Onderzoek hiernaar helpt bij de toepassing van technologie en het naar onze hand zetten ervan. Maar ook bij de kritische reflectie op deze ontwikkelingen en het bepalen van onze verhouding daartoe. Binnen HKU is technologie een breed onderzoeksgebied met meerdere benaderingen. Van academisch tot praktijkgericht, maar ook vanuit concrete vragen van de onderwijspraktijk.

Technologie in het onderwijs

 Het project Virtueel Maken in het Onderwijs is een mooi voorbeeld van onderwijsvernieuwing door onderzoek. In dit trainingstraject maken docenten en studenten mediaproducten in een virtual reality-context. Hierbij gaat het niet alleen om het doorgronden van nieuwe technieken, maar vooral ook leren in die nieuwe context de juiste onderwijsvragen te stellen en didactiek te ontwikkelen.

Dit maken we

Projecten

HKU Black boxes
Praktijkonderzoek in combinatie met onderwijsvernieuwing heeft geleid tot de bouw van 'black boxes'. Dit zijn werkplaatsen voor performatieve media met mogelijkheden voor experiment op het gebied van motion capture, virtual reality en bewegingssensoren.

HKU heeft op dit moment twee Black boxes. Een in de Pastoe Fabriek en een op locatie IBB-laan.

Future Labs
De FutureLabs van het Expertisecentrum Creatieve Technologie zijn multidisciplinaire uitvinderslabs waar we experimenteren met actuele technologie. Denk aan virtual reality in relatie tot audio-design, motion capture voor theatertoepassingen, sensoren en camera's in virtuele ruimtelijke vormgeving en robotica.

Publicaties

Bekijk hier alle publicaties

Gerelateerde onderdelen

Expertisecentrum Creatieve Technologie

Het expertisecentrum Creatieve Technologie onderzoekt veelbelovende nieuwe technologie en de toepassing daarvan in het kunstonderwijs.

Interactive Narrative Design

Dit lectoraat onderzoekt (digitale) middelen die complexe hedendaagse vraagstukken begrijpelijk maken en betekenis geven.

Performatieve Maakprocessen

Dit lectoraat versnelt, versoepelt en vernieuwt creatieve processen in alle kunsten met een performatief karakter.

Innovatiestudio

De Innovatiestudio zet ontwerpdenken in diverse domeinen buiten de kunsten in om complexe vraagstukken op te lossen.

Muziekontwerp

Dit onderzoeksprogramma richt zich op processen, interactieve toepassingen en kennisoverdracht bij muziekontwerp.

Contact

Contactpersoon: Debbie Straver (Portefeuillehouder onderzoek)
Email: debbie.straver@hku.nl
Telefoon: +31 (0)30-2091509
Locatie: Nieuwekade 1