Technologie

HKU doet onderzoek naar nieuwe technologie en de invloed hiervan op het creatieve proces. Ook onderzoeken we het gebruik van technologie in het onderwijs.

Dit doen we

Technologie in relatie tot creatieve maakprocessen is een van de onderzoeksgebieden van HKU. Onderzoek hiernaar helpt bij de toepassing van technologie en het naar onze hand zetten ervan. Maar ook bij de kritische reflectie op deze ontwikkelingen en het bepalen van onze verhouding daartoe. Binnen HKU is technologie een breed onderzoeksgebied met meerdere benaderingen. Van academisch tot praktijkgericht, maar ook vanuit concrete vragen van de onderwijspraktijk.

Technologie in het onderwijs

 Het project Virtueel Maken in het Onderwijs is een mooi voorbeeld van onderwijsvernieuwing door onderzoek. In dit trainingstraject maken docenten en studenten mediaproducten in een virtual reality-context. Hierbij gaat het niet alleen om het doorgronden van nieuwe technieken, maar vooral ook leren in die nieuwe context de juiste onderwijsvragen te stellen en didactiek te ontwikkelen.

Dit maken we

Projecten

HKU Black boxes
Praktijkonderzoek in combinatie met onderwijsvernieuwing heeft geleid tot de bouw van 'black boxes'. Dit zijn werkplaatsen voor performatieve media met mogelijkheden voor experiment op het gebied van motion capture, virtual reality en bewegingssensoren.

HKU heeft op dit moment twee Black boxes. Een in de Pastoe Fabriek en een op locatie IBB-laan.

Future Labs
De FutureLabs van het Expertisecentrum Creatieve Technologie zijn multidisciplinaire uitvinderslabs waar we experimenteren met actuele technologie. Denk aan virtual reality in relatie tot audio-design, motion capture voor theatertoepassingen, sensoren en camera's in virtuele ruimtelijke vormgeving en robotica.

Publicaties

Bekijk hier alle publicaties

Contact

Contactpersoon: Marjolijn van den Berg (Coördinator Onderzoeksgebieden)
Email: marjolijn.vandenberg@hku.nl
Telefoon: +31 (0)30-2091509
Locatie: Nieuwekade 1