Emerging Research

Het onderzoeksgebied Emerging Research biedt de mogelijkheid onderzoek uit te voeren dat niet past binnen de vaste onderzoeksgebieden.
Emerging Research

Dit doen we

Onderzoeksgebied Emerging Research 

HKU werkt met vaste onderzoeksgebieden, maar wat als een thema of toepassingsgebied niet past binnen de huidige onderzoeksgebieden? Daarvoor is het onderzoeksgebied Emerging Research bedacht.
 
Dit is het onderzoeksgebied waar ruimte is voor onvoorziene vragen en ontwikkelingen. Dit stelt HKU in staat snel in te haken op relevante ontwikkelingen. Ook stelt dit studenten in staat om te onderzoeken wat zij willen. 

Dit maken we

Gerelateerde onderdelen

Expertisecentrum Onderzoek, Innovatie en Internationalisering

Maakt kunstonderzoek mogelijk door fondsenwerving, praktische ondersteuning en kennisdeling.

Performatieve Maakprocessen

Dit lectoraat versnelt, versoepelt en vernieuwt creatieve maakprocessen in alle kunsten met een performatief karakter.

Innovatiestudio

De Innovatiestudio zet ontwerpdenken in diverse domeinen buiten de kunsten in om complexe vraagstukken op te lossen.

Contact


Contactpersoon: Debbie Straver (Portefeuillehouder onderzoek)
Email: debbie.straver@hku.nl
Telefoon: +31 (0)30-2091509
Locatie: Nieuwekade 1