Postdoc-programma

Onderzoek naar, in en door kunst en creativiteit. Dat is een erg belangrijk onderdeel binnen ons onderwijs. Maar hoe voeren we dat eigenlijk uit? En hoe verbinden we resultaten van en uit onderzoek met het onderwijs?

Postdoconderzoekers HKU

Wij hebben binnen HKU twee postdoc-onderzoekers: Falk Hübner en Arja Veerman. Zij geven onderwijs én voeren onderzoek uit. Deze combinatie sluit goed aan op de ambitie van HKU om de verbinding tussen onderwijs en onderzoek te versterken.

De postdoc-onderzoekers richten zich op de methodologie van kunstonderzoek. Hoe voer je onderzoek uit naar de praktijk van kunst en creativiteit? Wat levert het eigenlijk op? En hoe versterken de bevindingen en resultaten het onderwijs? Falk Hübner en Arja Veerman houden zich met dit soort vragen bezig. Zij krijgen hiervoor ondersteuning van Regieorgaan SIA. Dit regieorgaan versterkt de onderzoekscapaciteit van hogescholen.

Onderzoek Falk Hübner: Common Ground

Common Ground. Praktijk, filosofie en ethiek van onderzoek op HKU is de titel van het postdoc-onderzoeksproject van Falk Hübner. Dit project is opgezet vanuit het lectoraat Performatieve Maakprocessen in samenwerking met de schools HKU Utrechts Conservatorium, HKU Theater en het lectoraat Kunst en Professionalisering. Op basis van bestaande onderzoeksmethodologieën binnen HKU ontwikkelt Falk Hübner een gezamenlijk kader voor het ontwerpen van onderzoek.

Hij ontwerpt een methodologisch model dat kansen biedt om vanuit een generiek en deelbaar perspectief (‘common ground’) na te denken over onderzoeksstrategie en de ontwikkeling van context-specifieke en project-eigen methodes. Het model biedt houvast bij het uitwerken en doorontwikkelen van een onderzoeksvoorstel, en gedurende het uitvoeren van een onderzoek. Zowel andere onderzoekers, als studenten en onderzoeksbegeleiders kunnen het model gebruiken.
 

Onderzoek Arja Veerman: Methodologie Maakonderzoek

Arja Veerman schreef het postdocvoorstel Methodologie Maakonderzoek. Dit onderzoek is ontwikkeld vanuit het [lectoraat Research in Creative Practices], in samenwerking met de schools HKU Beeldende Kunst, HKU College, HKU Design en HKU Muziek en Technologie. Ook werkt zij samen met HKU Media aan de ‘Werkplaats Maakonderzoek in Maakonderwijs’.

Arja Veerman richt zich op het brede palet van onderzoek en onderzoeksonderwijs binnen HKU. Ze bekijkt welke kenmerken en methoden van onderzoek nuttige resultaten opleveren: resultaten waar makers in de kunsten en docenten in het kunstonderwijs echt iets mee kunnen.
 

Meer weten over het postdoc-programma?

Ben je op zoek naar advies of ondersteuning op het gebied van maakonderzoek? Mail dan naar Debbie Straver van het Expertisecentrum Onderzoek, Innovatie en Internationalisering.

Wil je op de hoogte blijven van de postdoc-onderzoeken? In de (Engelstalige) Research Newsletter doen Falk en Arja vaak verslag. Schrijf je in om deze nieuwsbrief te ontvangen. Falk heeft ook een eigen blog als maker/onderzoeker.

Wil je meer postdoc-onderzoeken lezen? Bekijk dan het overzicht van alle publicaties van postdoctorale onderzoekers aan HKU.