Expertisecentrum Leven Lang Leren en Onderwijsinnovatie

Het Expertisecentrum Leven Lang Leren en Onderwijsinnovatie van HKU helpt bij het ontwikkelen van passend onderwijs voor creatieve professionals.

Dit doen we

Het Expertisecentrum Leven Lang Leren en Onderwijsinnovatie ondersteunt bij het ontwikkelen van onderwijs voor creatieve professionals in alle fasen van hun loopbaan.

Onderwijsaanbod ontwikkelen

'Leven lang leren' is een belangrijk thema bij de vernieuwing van het onderwijs van HKU. HKU wil niet alleen plek bieden aan voltijd-hbo-studenten, maar ook ruimte bieden aan werkende (creatieve) professionals. Dit kan door flexibel en divers onderwijs aan te bieden.

Samen met de schools werken onderwijskundig ontwerpers van het expertisecentrum aan een gevarieerd onderwijsaanbod voor de verschillende doelgroepen van HKU. Ze adviseren of begeleiden docenten en docententeams bij vernieuwingen in het onderwijsprogramma. Ook dragen ze bij aan beleid op deze thema’s, bijvoorbeeld over minoren.

In zogenoemde Learning Communities ontwikkelt en deelt het expertisecentrum kennis op het gebied van leven lang leren, flexibilisering en onderwijsinnovatie. Die Learning Communities bestaan uit professionals uit het werkveld, docenten, alumni, leden van de examencommissie, de onderwijsorganisatie en het management.

Kennis ontwikkelen en delen in Learning Communities

Bekijk hieronder de vier Learning Communities.
 • Het onderwijsaanbod van HKU richt zich niet alleen op aankomende creatieve professionals die zich inschrijven voor een volledige opleiding. Maar ook steeds meer op (ervaren) professionals die hun kennis en kunde willen verdiepen of verbreden. Maatschappelijke en technologische veranderingen vereisen immers dat we blijven leren. In de Learning Community Leven Lang Leren gaan we aan de slag met een aantal belangrijke vraagstukken rondom dit thema. Denk daarbij aan het in kaart brengen van leerbehoeftes, pilots met modulair onderwijs en digitale certificaten.

  Programmaleider:
  Margit Arts
  margit.arts@hku.nl
 • De Learning Community Flexibel onderwijs onderzoekt hoe studenten zelf vorm kunnen geven aan hun studiepad. Deelnemers aan deze community bedenken concepten, testen prototypes en werken vanuit hun eigen onderzoeksvraag aan oplossingen.

  Onderwerpen van onderzoek zijn bijvoorbeeld:
  • Het denken in leeruitkomsten in plaats van leerdoelen
  • Aandacht voor studentenwelzijn
  • Het bedienen van een grote diversiteit aan doelgroepen
  • De samenstelling van een evenwichtig minorenportfolio
  Deelnemen?
  Neem contact op met Margit Arts
  margit.arts@hku.nl

  Programmaleiders
  Roel Verberk
  roel.verberk@hku.nl

  Hanke Leeuw
  hanke.leeuw@hku.nl
 • De Learning Community Blended en Online Learning onderzoekt manieren waarop technologie en digitale middelen het onderwijs kunnen verrijken en flexibiliseren. Deze vraag is nog urgenter geworden na de coronacrisis. In de snelheid waarmee de afgelopen tijd is omgeschakeld naar online leren is er weinig ruimte geweest voor reflectie, kennisdeling en verdieping. In deze community willen we daarmee met een diverse groep medewerkers aan de slag. Juist ook met collega’s die zich misschien nog niet helemaal prettig voelen in het online lesgeven.

  Programmaleider
  Anneke Nieuwdorp
  anneke.nieuwdorp@hku.nl
 • In de learning community Connected Making onderzoeken docenten, studenten en alumni hoe we kunstonderwijs kunnen maken dat aansluit op maatschappelijke uitdagingen. We verbinden daarin eigen makerschap (inreach) met maatschappelijke betrokkenheid (outreach) én de vraag wat dat betekent voor het onderwijs. We werken zo aan wendbaar en toekomstbestendig onderwijs waarin studenten zich kunnen ontwikkelen tot maatschappelijk relevante makers midden in de samenleving. Makers bij wie de drive als maker en de maatschappelijke drive elkaar niet verdringen maar juist aanvullen.

  Programmaleider
  Peter Rombouts
  peter.rombouts@hku.nl

Het centrum is ook verantwoordelijk voor de HKU Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (Inclusief de Basis Kwalificatie Examinering) en de Senior Kwalificatie Examinering (SKE).

Wie zijn we

 • Hanke Leeuw - directeur en onderwijskundig ontwerper
  Vanesse de Graaff - managementassistent
  Marlies Dorigo - leren en onderwijs
  Margit Arts - onderwijskundig ontwerper
  Siete Sirag - onderwijskundig ontwerper
  Thijs Davids - onderwijskundig ontwerper
  Peter Rombouts - onderzoeker en kwartiermaker nieuwe doelgroepen

Contact

Expertisecentrum Leven Lang Leren en Onderwijsinnovatie

E-mail: levenlangleren@hku.nl
Telefoon: +31 (0)30-209 16 53