Didactiek voor Creatieve Technologie

Wat verstaan we onder creatieve technologie en hoe kan het ingezet worden in het kunstonderwijs? In het leertraject Didactiek voor Creatieve Technologie (DCT) ontdekken docenten en medewerkers van HKU hoe zij creatieve technologie inzetten in hun onderwijspraktijk.

Wat is DCT?

Didactiek voor Creatieve Technologie (DCT) is een professionaliseringstraject voor docenten en medewerkers van HKU, bestaande uit 4 tot 8 bijeenkomsten van één dag of een dagdeel waarin zowel gezamenlijk als individueel wordt gewerkt. Deelnemers onderzoeken vanuit een concrete leervraag hoe zij creatieve technologie kunnen inzetten in hun onderwijspraktijk. Ze krijgen daarbij technische en didactische ondersteuning en worden aangesproken op hun rol als maker en docent.

Samen met oud-deelnemers van het DCT-traject vormen de deelnemers een community waarin kennis en ervaring uit onderwijs, onderzoek en werkveld wordt gedeeld - ook na de looptijd van het traject.

Contact

Wil je als HKU’er of als externe professional ook een DCT-traject bijwonen? Neem contact op met Machiel Veltkamp, docent en projectleider Extended Realities binnen het Expertisecentrum Creatieve Technologie, te bereiken via machiel.veltkamp@hku.nl.