Comeniusbeurs voor HKU Utrechts Conservatorium: ontwikkeling van nieuw bachelor- en masterprogramma

  • 22 juni 2020
Het Nationaal Regieorgaan Onderwijs-Onderzoek (NRO) heeft een Comenius Leadership Fellow-beurs van EUR 500.000,- toegekend aan een consortium van HKU Utrechts Conservatorium, de opleiding Muziekwetenschap van de UvA, het Conservatorium van Amsterdam (hoofdaanvrager met Leadership Fellow dr. Michiel Schuijer) en de Universiteit Utrecht.
Comeniusbeurs voor HKU Utrechts Conservatorium: ontwikkeling van nieuw bachelor- en masterprogramma

De innovatiebeurs voorziet in het opzetten van een nieuw bachelor- en masterprogramma voor studenten die zich als muziekwetenschapper en musicus willen ontwikkelen. De nieuwe studieprogramma's krijgen in de komende drie jaar gestalten.


Het voorstel, getiteld 'A New Generation of Music Professionals', werd door NRO als ‘zeer goed’ gekwalificeerd. De huidige beroepspraktijk vraagt steeds nadrukkelijker om academici die kunnen denken en doen en die de implicaties van hun (muziek)praktijk in een bredere maatschappelijke en wetenschappelijke context kunnen plaatsen (practice-based research).

Alumni kunnen op die manier niet alleen nadenken over de rol van muziek in technologische vernieuwing, cognitief onderzoek, gezondheidszorg, cultuurpolitiek en onderwijs, ze kunnen ook in artistiek opzicht op topniveau presteren.

Het combineren van de studie muziekwetenschap met een conservatoriumstudie blijkt in de praktijk echter zeer lastig doordat onderwijsprogramma’s logistiek en inhoudelijk niet op elkaar aansluiten. Met de nieuwe programma’s wordt deze verbinding wel gezocht.

De partners

De opleiding Muziekwetenschap van de UvA en het Conservatorium van Amsterdam gaan gezamenlijk een bacheloropleiding vormgeven. De Universiteit Utrecht en HKU Utrechts Conservatorium ontwerpen een gezamenlijk masterprogramma. Muziek is een zeer interdisciplinair vakgebied. De nieuwe programma’s weerspiegelen dat. Met dit veelzijdige praktische én academische curriculum kunnen afstudeerders hun perspectieven voor een carrière in de huidige beroepspraktijk aanzienlijk verruimen.