Presentatie 'Boundary Crossing'

Interdisciplinair derdejaars project

  • 26/05
  • 27/05
Presentatie 'Boundary Crossing'


In dit pilotproject betekent boundary crossing de grensovergang tussen landen en theaterpraktijken, evenals die van de denkprocessen en werkmethodieken van de individuele maker. De onderliggende methodiek van dit pilotproject is erop gericht de maker in staat te stellen om vanuit meerdere contexten nieuwe grenzen te verleggen in hun eigen maakpraktijk. Deelnemers leren werk te ontwikkelen en te evalueren vanuit meerdere contexten, werkverbanden, culturen en rollen. De deelnemers in het pilotproject zijn 5 jonge makers uit Slovenië, 5 theaterstudenten uit Istanbul en 5 jonge makers uit Utrecht.

Elke deelnemer aan het project heeft 3 rollen:
- Maker in een groep van 5 deelnemers in eigen land
- Co-participant (in een andere rol) in een land naar keuze
- Feedback gever in het overige land

Tijdens het pilotproject werken alle drie de landen aan een samenhangend thema. De drie werken die hieruit voortkomen, gaan mogelijk een onderlinge dialoog met elkaar aan.

Makers (Utrecht)
Barend van Daal (alumni Acting)
Dagmar Ketelaers (alumni Acting)
Jorim de Kroon (Musician 3.0)
Rick Snelderwaard (alumni Docent Theater)
Yorinde de Ronde (almuni Theatre Design) 

Samenwerkingspartners
Glej productiehuis en theaterwerkplaats, Ljubljana, Slovenië
Kadir - Has Universiteit Istanbul, Turkije
HKU Theater i.s.m. NUT (Nieuwe Utrechts Toneel)

Begeleiding
Artistieke begeleiding: Ronen Abas
Assistent artistieke begeleiding: Marriëla van Apeldoorn
Vliegende expert: Marcel Dolman 

De (interne) presentaties vinden plaats op 26 en 27 mei.