HKU

De 18+/21+ toets voor bacheloropleidingen van HKU bestaat uit zeven toetsonderdelen.

Vanwege de coronacrisis wordt de toets in 2020 digitaal afgenomen.De onderdelen Woordenlijst en Woordbeeld zijn dit jaar vervallen. Studenten met dyslexie hoeven ook het onderdeel Taalgebruik niet te doen.

Denken met Figuren

Het vermogen om ideeën te begrijpen die niet in woorden of getallen worden gepresenteerd. Het gaat om abstract redeneervermogen, abstractievermogen, analytisch denken en abstraheren. Men moet inzicht tonen in de relaties tussen objecten, patronen, diagrammen of ontwerpen.

Belang: voor o.a. tekenaar / ontwerper, computer programmeur.

Duur: 15 minuten

Woordenlijst

Meten van de woordenschat.

Belang: grote woordenschat vergemakkelijkt het verbaliseren van het denkproces.

Duur: 15 minuten

Denken met Woorden

Meten van vermogen om relaties tussen woorden te herkennen; het verbaal abstractievermogen en constructief denken.

Belang: wanneer abstract denken en probleem oplossen een rol speelt.

Duur: 20 minuten

Ruimtelijk Inzicht

Meten van ruimtelijk voorstellingsvermogen.

Belang: voor o.a. lezen van technische tekeningen, plattegronden, tekeningen waarin een vlak/ruimteverdeling gegeven wordt. Belangrijk voor beroepen op het gebied van ontwerpen.

Duur: 15 minuten

Taalgebruik

Meten van vermogen om fouten te herkennen in stukken tekst.

Belang: vereist voor werkzaamheden die betrekking hebben op het geschreven en gesproken woord zoals in het onderwijs.

Duur: 10 minuten

Woordbeeld

Meten van spellingsvaardigheid.

Belang: voor o.a. het schrijven van zakelijke teksten.

Duur: 10 minuten

Praktisch Inzicht

Meten van praktisch inzicht en het inzicht in technische principes.

Belang: voor o.a technisch tekenen en voor een bedrijfsingenieur.

Duur: 15 minuten