HKU

HKU kent twee soorten collegegeld: wettelijk en instellingscollegegeld.

Wettelijk collegegeld

Voor het studiejaar 2020-2021 is het wettelijke collegegeld door het Ministerie van OCW vastgesteld op € 2.143.

Het wettelijke tarief geldt alleen voor studenten afkomstig uit Nederland, een ander land uit de Europese Economische Ruimte (EER*), Zwitserland of Suriname en studenten die voldoen aan de nationaliteitscriteria van WSF 2000.

(* EER-landen omvatten de Europese Unie, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein.)

Instellingstarief

Aan de hand van het wettelijke tarief stelt HKU het instellingscollegegeld vast. Studenten die al een opleiding in het hoger onderwijs hebben afgerond en studenten van buiten de EER betalen meestal een hoger tarief.

HKU kent verschillende collegegeldtarieven. Afhankelijk van jouw situatie betaal je wettelijk of instellingscollegegeld. Raadpleeg de collegegeldwizard om vast te stellen welk bedrag op jou van toepassing is.

Mede als gevolg van wettelijke veranderingen zal het instellingscollegegeldtarief voor niet-EER studenten de komende jaren fors kunnen stijgen. We informeren je op deze plek wanneer er veranderingen bekend zijn. De in de collegegeldwizard genoemde regelingen zijn onder voorbehoud van wettelijke wijzigingen.

Meer informatie

Op studentportal.hku.nl/studiekosten vind je alle informatie met betrekking tot studiekosten, betaling en meer.

Lees verder

Collegegeld Calculator 2020-2021