HKU

HKU zoekt een vertrouwenspersoon (0,05 fte)

* Interne vacature *

Drie vertrouwenspersonen zetten zich gezamenlijk in voor HKU voor een veilige omgeving, waarin studenten en medewerkers respectvol met elkaar omgaan. De taken van de vertrouwenspersoon zijn beschreven in het Reglement ter bestrijding van ongewenste omgangsvormen (Reglement). De taakuitvoering van de vertrouwenspersoon vindt plaats naast de primaire functie binnen HKU.

Het College van Bestuur wijst de vertrouwenspersoon aan met instemming van de Centrale Medezeggenschapsraad. De vertrouwenspersoon is voor de uitvoering van de taken verantwoording verschuldigd aan het College van Bestuur. De benoeming is voor een periode van vier jaar.

Wat ga je doen?

Je fungeert als aanspreekpunt voor een klager en het verlenen van bijstand en advies aan een klager. Je tracht op verzoek van de klager - en indien jij van oordeel bent dat dit bijdraagt aan een goede bijstand van de klager - door bemiddeling tot een oplossing van een klacht te komen. Ook ondersteun je op verzoek van de klager bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie. Daarnaast onderhoud je de nodige contacten met personen en functionarissen om het doel en beleid van HKU met betrekking tot ongewenste omgangsvormen uit te dragen en voorlichting te geven over de mogelijkheden tot voorkoming van ongewenste omgangsvormen binnen HKU.

Wat vragen wij?

Je hebt levenservaring en bezit tenminste hbo-werk- en denkniveau. Je hebt uitmuntende communicatieve eigenschappen, zowel mondeling als schriftelijk. Ook heb je kennis van de problematiek rondom ongewenste omgangsvormen en de aanpak van deze problematiek. Verder heb je kennis van de interne organisatiestructuur en -cultuur van HKU. Je bent bereid tot intervisie en periodiek overleg met collega’s. Tot slot ben je in staat wet- en regelgeving rondom ongewenst gedrag adequaat toe te passen binnen de context van HKU.

Ook herken jij je in de volgende eigenschappen:
Je bent toegankelijk en bereikbaar. Jouw integriteit draagt eraan bij dat je goed kunt omgaan met vertrouwelijkheid en vertrouwelijke informatie. Ook ben je in staat tot reflectie op het eigen gedrag en dat van de ander. Je hebt een proactieve houding in het aangaan van het gesprek en het geven van voorlichting. Samenwerking is jou niet vreemd. Tevens ben je in staat om je onafhankelijk en professioneel op te stellen binnen de bestaande verhoudingen van HKU.

Wil je meer informatie en/of solliciteren?

Geïnteresseerden kunnen solliciteren tot en met 22 maart. Stuur je cv en motivatiebrief per e-mail naar hrm@hku.nl o.v.v. 'Sollicitatie vertrouwenspersoon'.
Voor meer informatie kun je mailen met audrey.zimmerman@hku.nl of met een van de zittende vertrouwenspersonen: Elsje Dicke of Wim Marseille (zie medewerkersportaal).