HKU

HKU zoekt een Functionaris Gegevensbescherming (0,2 - 0,4 fte)

* Interne vacature *

Doel van de rol van Functionaris Gegevensbescherming (FG) is om de naleving van de privacywetgeving en het privacy-beleid te kunnen borgen. De rol van de FG betreft die van een onafhankelijk interne toezichthouder met zelfstandige taken en bevoegdheden die in de privacy wet- en regelgeving zijn beschreven.

De FG ondersteunt het bestuur en directies, en rapporteert onafhankelijk aan het College van Bestuur (CvB). De FG is formatief gepositioneerd binnen het bestuursbureau van HKU, maar kan opereren vanuit de reguliere functie bij een ander HKU-onderdeel.

De invulling van de rol van FG neemt circa 0,2 fte in beslag. In het collegejaar 2019-2020 bedraagt de invulling bij voorkeur 0,4 fte in verband met de expertise-ontwikkeling op het terrein van de privacy wet- en regelgeving (AVG) en projectondersteuning bij verdere implementatie in de organisatie van deze wet- en regelgeving.

Wat ga je doen?

De FG adviseert in het bijzonder de directeuren van de backoffice ten aanzien van het privacy- en securitybeleid, waarbij wordt toegezien op de juiste implementatie van relevante privacywetgeving en het privacy-beleid alsmede de toepassing hiervan, mede op basis van wettelijke vereisten. De FG rapporteert onafhankelijk aan het CvB over de stand van zaken.
Daarnaast doet de FG beleidsvoorstellen, gebaseerd op de wettelijke kaders (AVG), en ziet er op toe dat het privacy-beleid is afgestemd op andere beleidsterreinen. In het bijzonder ziet de FG toe op de samenhang met informatiebeveiligingsbeleid, informatie- en ICT-strategie, en ontwerpen vanuit de netwerk- en informatiedienst en de computerdienst.
Tevens ziet de FG erop toe dat kaders, richtlijnen, methoden en tools op het gebied van privacy hanteerbaar zijn en worden. Operationeel coördineert de FG reacties op calamiteiten inzake (ernstige) kwesties op het gebied van privacy-incidenten.
Tot slot werkt de FG samen met en treedt op als contactpunt voor de Autoriteit Persoonsbescherming (AP).

Wat verwachten wij van jou?

Je hebt academisch werk- en denkniveau. Daarnaast heb je kennis van wet- en regelgeving op het gebied van privacy (de Wbp en/of AVG) c.q. de bereidheid die op te doen. Enige kennis van IT-beveiliging is gewenst, zodat implicaties op het gebied van privacy kunnen worden geduid. Bij voorkeur heb je kennis van en ervaring met data-management en juridische aspecten. Ook beschik je over uitstekende communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk). Je hebt een brede blik op de HKU-organisatie als geheel en werkt daarom bij voorkeur bij één van de centrale backofficediensten.

Ook herken jij je in de volgende eigenschappen:
Je toont initiatief en bent in staat om externe ontwikkelingen en wettelijke kaders te vertalen naar de interne organisatie, het te voeren beleid en te realiseren oplossingen. Je hebt overtuigingskracht en bent in staat om vanuit een onafhankelijke positie invloed uit te oefenen om op het gebied van privacy en gegevensbescherming de organisatie verder te ontwikkelen. Je bent omgevings- en organisatiebewust met gevoel voor sociale, technische, bestuurlijke en juridische verhoudingen. Het vinden van een goed evenwicht tussen formele wetgeving en de dagelijkse praktijk van werken vormt voor jou geen probleem. Ook ben je in staat om goed om te gaan met conflicten in relatie tot jouw onafhankelijke positie. Tot slot ben je discreet, integer en betrouwbaar.

Wil je meer informatie en/of solliciteren?

Geïnteresseerden kunnen solliciteren tot en met 29 maart 2019. Stuur je cv en motivatie per e-mail naar hrm@hku.nl o.v.v. 'Sollicitatie functionaris gegevensbescherming'.
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Audrey Zimmerman, bestuurssecretaris (audrey.zimmerman@hku.nl).