HKU

HKU leidt creatieve professionals op die zich soepel bewegen in verschillende rollen en contexten waar een dynamische samenleving om vraagt.


Product designer Wiebe Audenaerd over de uitdagingen van zijn beroepspraktijk tijdens de Managementconferentie 2018.

Nieuwe beroepspraktijken

HKU wil mee vormgeven aan de ambitie om Nederland de meest creatieve economie van Europa te laten worden. Creativiteit heeft in zijn algemeenheid een belangrijke rol voor professionals in uiteenlopende beroepspraktijken: het experiment, het vermogen verbindingen te leggen met andere disciplines en maatschappelijke velden, het kunnen handelen buiten een vastomlijnd beroepsperspectief, het soepel bewegen in verschillende rollen. HKU zet zich van oudsher in op het vernieuwen van beroepspraktijken, innovatief makerschap en creatief ondernemerschap.

Ambities voor 2024

  • HKU is een open professioneel netwerk voor onderwijs en onderzoek in de kunsten en de creatieve industrie in de brede zin des woords
  • Ons onderwijsportfolio is actueel en wendbaar ten aanzien van nieuwe beroepspraktijken
  • Wij zetten actief een realistisch beeld neer van de nieuwe beroepspraktijken van de kunstenaar en creatieve professional