HKU

Wie aan HKU studeert of er werkt weet zich te verhouden tot de veranderingen in de samenleving en richt de blik steeds weer naar buiten. We verbinden ons aan externe partners en aan gezamenlijke agenda’s.


Marinda Verhoeven, directeur HKU Design tijdens de Managementconferentie 2018: ‘Midden in de samenleving? Dat zie ik als een hele belangrijke grondhouding in ons werk, omdat je dan van elkaar kunt leren en samen nieuwe mogelijkheden kunt creëren.'

Midden in de samenleving

HKU plaatst maken en ontwerpen midden in de samenleving, in co-creatie met verschillende partijen, in cross-overs tussen meerdere disciplines, in andere maatschappelijke contexten. Onze kennis en kunde in creativiteit, maken en ontwerpen wenden we aan om innovatieprocessen in de samenleving te verrijken en te versnellen. Dat we een betekenisvolle bijdrage willen leveren, betekent dat we over de grenzen van onze vakdiscipline heen kijken. We waarderen een diversiteit aan perspectieven.

Ambities voor 2024

  • Wij vormen learning community's met onze externe partners waarbinnen alle partijen leren van elkaar
  • We zijn zichtbaar en toegankelijk voor mensen en organisaties in de stad en de regio en realiseren met onze regionale partners de stedelijke agenda
  • We hanteren internationale benchmarks

Managementconferentie 2018

‘Midden in de samenleving’, wat is dat eigenlijk? Sta je met beide benen in de maatschappij als je goed contact hebt met je buren? Als je op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen in het nieuws? Of scoor je pas hoge ogen als je actief aan vrijwilligerswerk doet? Of wanneer je geeft aan een goed doel? Zoveel mensen, even zoveel interpretaties van een groot thema.


Eén belangrijk ding wordt wél glashelder tijdens de sessies onder leiding van directeur Caspar Nieuwenhuis van HKU Theater tijdens de Managementconferentie 2018: we zoeken ‘midden in de samenleving’ het liefst zo dicht en veilig mogelijk bij onze eigen belevingswereld. En dat is dan waarschijnlijk ook de belangrijkste boodschap die we moeten meenemen als we onze vleugels écht willen uitslaan.

Foto's

‘Ga naar buiten, knoop een praatje aan met een wildvreemde, wissel wat wetenswaardigheden uit, ga samen op de foto en breng dat plaatje weer bij mij terug’. De opdracht van Nieuwenhuis lijkt eenvoudig, maar lang niet iedereen blijkt met een gerust hart naar buiten te gaan.


Vertwijfeld loopt Marinda Verhoeven, directeur HKU Design, naar buiten. ‘Tja, om nu zomaar een bedrijf binnen te wandelen… da’s ook zo wat. Misschien dan maar naar Centraal Station lopen. Maar ja, dat is natuurlijk óók spannend want die mensen gaan allemaal ergens naar toe, dan moet je ze interrumperen!’


Onderweg naar CS hebben we het over het thema ‘midden in de samenleving’. ‘Open en nieuwsgierig zijn naar elkaar. Dat zie ik als een hele belangrijke grondhouding in ons werk, omdat je dan van elkaar kunt leren en samen nieuwe mogelijkheden kunt creëren. Ik denk dat we vooral kijken naar de buitenwereld, in plaats van dat we samen met die ander dingen doen.'

Thuisbasis

Laten we eerst maar ‘ns kijken of we ergens een praatje en plaatje kunnen ontfutselen. ‘Ik had wel een jas en een vest aan gedaan, maar het is nog steeds erg koud!’ Marinda heeft een praatje aangeknoopt met een witte jonge dame van grofweg 21 jaar die net terug is van een zonvakantie. ‘Ik heb wel een jas en een vest aan gedaan, maar het is nog steeds erg koud hier!’, zegt ze lachend. ‘Mag je nog wel even bijkomen of moet je gelijk weer aan de slag?’ ‘Nee, ik ben nog wel even vrij gelukkig.’


Het is een gezellig gesprek. Maar zodra er een iPhone tevoorschijn komt, verandert dat. ‘Ik hoef niet zo nodig in beeld, hoor.’


Het leidt er toe dat Marinda CS direct verlaat, terug naar de thuisbasis bij het Oude Magazijn achter het spoor. Daar vindt ze iets dat gelukkig precies in haar straatje past, waarmee ze haar opdracht toch nog kan volbrengen.


Bekijk de video voor het vervolg. Ondertiteling aanwezig.