HKU

Nieuwe beroepspraktijken en een veranderende arbeidsmarkt vragen om nieuwe onderwijsvormen waarin leren en werken dichter bij elkaar komen.

Bea de Visser; "Voor een kunstenaar is een leven lang leren een must"

Wat is Leven Lang Leren bij HKU?

Download de presentatie van Hanke Leeuw, directeur van het Centrum Leven Lang Leren van HKU.

Presentatie downloaden

Leven lang leren

Vrijwel elke beroepsgroep worstelt met het hoge tempo van maatschappelijke dynamiek en de noodzaak up to date te blijven met professionele kennis en kunde. Blijven leren is geen wens maar een noodzaak. Dat geldt ook voor de creatieve professional.

Dit betekent dat steeds meer mensen van verschillende leeftijden, met verschillende leerwensen en leerstijlen bij ons te vinden zullen zijn. Sommigen willen een diploma halen, anderen willen alleen hun kennis en kunde verrijken of onderzoek doen. We vinden dit onderdeel van onze publieke opdracht. Een leven lang leren wordt de grootste aanjager van onze onderwijsinnovatie de komende jaren. Dat heeft een impact op de hele organisatie, inclusief de alumnus.

Ambities voor 2024

  • We hebben een uitnodigend nieuw onderwijsconcept dat flexibel, persoonlijk en naar buiten gericht is, en dat ruimte biedt voor student en professional binnen dezelfde learning community
  • De processen 'aan de achterkant' van het onderwijs zijn in co-creatie ontwikkeld en zijn zo eenvoudig dat ze dit flexibele onderwijs ondersteunen