HKU

Onze ambities vereisen een responsieve organisatie en een lerende grondhouding bij alle HKU’ers. Samen leren en werken brengt ons en onze organisatie in een versnelling.


Peter Rombouts over de lerende organisatie tijdens de Managementconferentie 2018.

Lerende organisatie

Practice what you preach. We leiden onze studenten op voor steeds veranderende beroepspraktijken en een leven lang leren, voor een kritische en reflectieve houding. De mate waarin we als publieke instelling in staat zijn in te spelen op de ingrijpende transities in de samenleving, bepaalt in hoeverre we hier succesvol in zijn.

De netwerkorganisatie die HKU is biedt de randvoorwaarden voor die responsiviteit: een platte structuur, met generieke functies die uitnodigen om in rollen en wisselende constellaties te werken, horizontale netwerken en learning communities te vormen.

Ambities voor 2024

  • De netwerkorganisatie in optima forma
  • Onderling commitment op leren en ontwikkelen van mensen en organisatie
  • We keren HKU binnenstebuiten.

Wat is een lerende organisatie?

Om beroeps bekwaam te blijven in de moderne tijd moet je blijven ontwikkelen. Leren in een organisatie is altijd in relatie tot de opgave die je hebt. Wat heb je te doen? Wat heb je te ontwikkelen? Wat is je opdracht?  Het is van belang om het persoonlijk doel van medewerkers te verbinden met het doel van de organisatie. Waar gaan we heen? Vanuit een gezamenlijke visie ontstaat een gezamenlijk gedragen trekkracht. Zo vind je ook wat je samen kunt leren.

Wat is nodig?

•  wendbaarheid

•  weerbaarheid

•  adaptief vermogen


Het is van belang om te leren van je eigen fouten. Zowel op persoonlijk niveau als op niveau van de organisatie. Onderzoek oprecht en zonder vooroordelen. Door te kijken naar mentale modellen kun je blokkades vinden en opheffen. Blokkades kunnen in de samenwerking en onderlinge communicatie zitten. Hiervoor is lef en moed nodig. Ze kunnen ook in de hardware van de organisatie zitten, hoe zijn de communicatie lijnen en hoeveel verbinding is er onderling.


Wat komt er kijken bij een Lerende organisatie (ppt)? Presentatie van Olivia Kramers en Peter Rombouts tijdens de Managementconferentie 2018.