HKU

Technologie geeft ons agency in onze creatieve maakprocessen en daarom
integreren we het in al ons onderwijs en onderzoek.

Hoe willen we technologie inzetten en hoe blijven we voldoende technology savvy?

Mindmap van de workshop Creatieve technologie tijdens de Managementconferentie 2018.

Open mindmap

Creatieve technologie

Technologie is een agent in het creatieve proces. De werkplaatsen (inclusief de studio’s, zalen en mediatheken) zijn aanjagers van het nieuwe maken, zij agenderen voortdurend de technologische ontwikkelingen. Zij staan als leeromgeving centraal in het onderwijs.Onze studenten onderzoeken deze impact, en de vragen die dat met zich meebrengt.
Onze lectoraten onderzoeken expliciet de impact van technologische ontwikkelingen op creatieve maakprocessen: hoe spelen zij een rol in co-creatie, interactie en interdisciplinariteit, hoe is technologie hierin een agent. Deze kennis vertaalt zich onder meer naar het onderwijs.
Onze docenten stellen hoge eisen aan zichzelf als het aankomt op blended learning, nieuwe didactische werkvormen en het vermogen om nieuwe onderwijstechnologie te kunnen hanteren.

Ambities voor 2024

  • We profileren ons op technologie in kunstonderwijs
  • Ons onderzoek levert kennis over hoe technologische ontwikkelingen creatieve processen beïnvloeden
  • HKU medewerkers, docenten en studenten zijn meer dan gemiddeld technology savvy