HKU

HKU verandert en ontwikkelt zich op allerlei vlakken. Als netwerk- organisatie met moderne onderwijsfaciliteiten bereiden we onze studenten optimaal voor op de beroepspraktijken van de toekomst. Ons nieuwe instellingsplan weerspiegelt deze missie.

Thema’s op weg naar 2024

HKU is actief in de stad en regio we verhouden ons tot thema’s die relevant zijn in onze samenleving. Ons onderwijs wordt goed gewaardeerd en is relevant in de huidige maatschappij. Onze studenten zijn gewild in heel uiteenlopende en ook steeds meer hybride wordende beroepscontexten. Technologische ontwikkelingen zijn een belangrijk en onmisbaar onderdeel van al onze opleidingen.

Daarnaast hebben onze studenten en het werkveld steeds meer behoefte aan nieuwe onderwijsvormen met ruimte voor verbreding, verdieping en integratie van werken en leren. HKU bestaat uit learning communities waarin studenten zichzelf tot uitstekende kunstenaars en creatieve professionals ontwikkelen. Een rijke leeromgeving vraagt actieve deelname van studenten. Creativiteit vraagt ruimte voor experiment. Alle ontwikkelingen optimaliseer je door te leren van je tegenvallers en successen.

HKU ambities in 6 thema's

Ontwikkelingen in het kort

• HKU is een netwerkorganisatie
• Creatief makerschap is de heartbeat van HKU
• Technologie speelt een belangrijke rol
• Creativiteit vraagt ruimte voor experiment
• Studenten en het werkveld willen steeds nieuwe onderwijsvormen
• Een rijke leeromgeving vraagt actieve deelname van studenten

Kwaliteitsafspraken HKU 2019-2024 - 0,29 MB datum: 3/11/2019 auteur: HKU versie: Goedgekeurd

Kwaliteitsafspraken

Besparingen die voortkomen uit de invoering van het leenstelsel worden geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs. In gesprek met studenten en docenten legt HKU in Kwaliteitsafspraken vast waar we het extra geld tot en met 2024 aan gaan besteden en wat we daarmee willen bereiken. Deze kwaliteitsafspraken vormen een onderdeel van het Instellingsplan.

Lees meer als student HKU over kwaliteitsafspraken