HKU

Het is wettelijk geregeld dat de HKU een Raad van Toezicht heeft. De raad komt meerdere malen per jaar bijeen in aanwezigheid van het College van Bestuur. Daarnaast heeft de raad tweemaal per jaar een gesprek met de Centrale Medezeggenschapsraad.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

Mevrouw drs. M.H. Dunnewijk (1945), voorzitter
Voorzitter (benoemd als lid en voorzitter voor de periode van
10 december 2014 tot 9 december 2018).

• Voormalig voorzitter College van Bestuur Hogeschool Zuyd
• Lid Raad van Commissarissen Parkstad Limburg Theaters
• Lid Raad van Toezicht Hogeschool Leiden

Gert-Jan van der Vossen (1962)
• Organisatieadviseur, interimmanager en toezichthouder

Drs. Marieke van Schijndel (1975)
• Algemeen directeur Catharijneconvent
• Bestuurslid van het Nationaal Restauratiefonds
• Bestuurslid van Stichting Kunst in het Stationsgebied
• Bestuurslid van Stichting Museumkwartier

Mathieu Weggeman (1953)
• Hoogleraar Organisatiekunde, in het bijzonder Innovatie Management, Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences van de Technische Universiteit Eindhoven.
• Bestuursadviseur

Sharon Gesthuizen (1976) (per 1 december 2016)
• Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de SP