HKU

Het is wettelijk geregeld dat de HKU een Raad van Toezicht heeft. De raad komt meerdere malen per jaar bijeen in aanwezigheid van het College van Bestuur. Daarnaast heeft de raad tweemaal per jaar een gesprek met de Centrale Medezeggenschapsraad.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

Mevrouw M.H. Dunnewijk (1945), voorzitter
Benoemd als lid en voorzitter voor de periode van 10 december 2014 tot 10 december 2017, herbenoemd tot 10 december 2018.

• Lid Raad van Toezicht Hogeschool Leiden
• Lid Raad van Toezicht Het Laagland
• Lid Raad van Toezicht StEP by StEP
• Voorzitter accreditatie panel NVAO

De heer mr. G.J.A.M. van der Vossen RC (1962), portefeuillehouder financiën
Lid vanaf 14 juni 2016.

• Organisatieadviseur & tijdelijk bestuurder, verbonden aan Holland Consulting Group
• Voorzitter Raad van Toezicht Stichting DOEN (tot 30.06.17)
• Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Yulius voor Geestelijke Gezondheid (vanaf 01.09.17)
• Vice-voorzitter Raad van Advies voor Raad voor Rechtsbijstand

Mevrouw drs. M.A. van Schijndel MBA (1975)
Lid vanaf 20 oktober 2010; laatstelijk herbenoemd voor de periode van 20 oktober 2016 tot 20 oktober 2018.

• Directeur Museum Catharijneconvent, daarbij tevens bestuurslid Fonds Museum Catharijneconvent en bestuurslid van de Samenwerkende Utrechtse Musea
• Bestuurslid van het Nationaal Restauratiefonds, daarbij tevens bestuurslid van de Victor de Stuers Stichting en bestuurslid Stichting Aandelen Fondsenbeheer
• Bestuurslid van Stichting Kunst in het Stationsgebied

De heer prof.dr.ir. M.C.D.P. Weggeman (1953), plaatsvervangend voorzitter
Lid vanaf 14 juni 2016.

• Hoogleraar organisatiekunde aan de Technische Universiteit Eindhoven
• Lid Raad van Commissarissen van Brainport, Eindhoven
• Lid Raad van Toezicht Sint Trudo (woningcoöperatie)
• Lid adviesraad van GuruScan - Venlo, BrainCompass - Rotterdam, Gouverneur Kremers Centrum van het MUMC - Maastricht

Mevrouw S.M.J.G. Gesthuizen (1976)
Lid vanaf 1 december 2016, benoemd op voordracht van de Centrale Medezeggenschapsraad.

• Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal (tot maart 2017)
• Voorzitter Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang
• Voorzitter AFNL-NOA
• Voorzitter bestuur Festival Classique, Den Haag
• Voorzitter bestuur STROOM, Den Haag
• Eigenaar De Bananenplant (eenmanszaak)
• Jury Anne Vondelingprijs
• Commentator Radio 1, BNN-Vara De NieuwsBV
• Lid adviesraad Levenseindekliniek
• Lid Raad van Advies Sociale Verzekeringsbank (SVB)
• Auteur; bij De Geus verscheen in september van 2017 mijn boek Schoonheid macht liefde