HKU

Het is wettelijk geregeld dat de HKU een Raad van Toezicht heeft. De raad komt meerdere malen per jaar bijeen in aanwezigheid van het College van Bestuur. Daarnaast heeft de raad tweemaal per jaar een gesprek met de Centrale Medezeggenschapsraad.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

De heer J.J. Daalmeijer, MA (1946), voorzitter

Benoemd als lid en voorzitter voor de periode van 1 november 2018 tot 1 november 2021.

• Lid Raad van Bestuur Vlaams-Nederlands Cultureel Huis deBuren in Brussel
• Voorzitter Nederlandse Persprijzen De Tegel
• Voorzitter Raad van Toezicht Free Press Unlimited
• Voorzitter artistieke commissie Nederlandse Bach Vereniging
• Adviseur Raad van Toezicht Nederlands Kamerkoor
• Voorzitter Raad van Bestuur Nationaal Jenevermuseum Schiedam
• Adviseur media Raad voor Cultuur
• Lid Raad van Toezicht Russian Language Media Initiative Warschau
• Lector Vlaams Audiovisueel Ronds voor documentaires
• lid visitatiecommissie cultuur gemeente Utrecht

De heer mr. G.J.A.M. van der Vossen RC (1962), portefeuillehouder financiën
Lid vanaf 14 juni 2016.

• Organisatieadviseur & tijdelijk bestuurder, verbonden aan Holland Consulting Group
• Voorzitter Raad van Toezicht Stichting DOEN
• Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Yulius voor Geestelijke Gezondheid
• Commissaris Qurrent

De heer prof.dr.ir. M.C.D.P. Weggeman (1953), plaatsvervangend voorzitter
Lid vanaf 14 juni 2016.

• Hoogleraar organisatiekunde aan de Technische Universiteit Eindhoven
• Lid Raad van Commissarissen van Brainport, Eindhoven
• Lid Raad van Toezicht Sint Trudo (woningcoöperatie)
• Lid adviesraad van GuruScan - Venlo, BrainCompass - Rotterdam, Gouverneur Kremers Centrum van het MUMC - Maastricht
• Lid Raad van Toezicht Sint Lucas

Mevrouw S.M.J.G. Gesthuizen (1976)
Lid vanaf 1 december 2016, benoemd op voordracht van de Centrale Medezeggenschapsraad.

• Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal (tot maart 2017)
• Voorzitter Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang
• Voorzitter AFNL-NOA
• Voorzitter bestuur Festival Classique, Den Haag
• Voorzitter bestuur STROOM, Den Haag
• Eigenaar De Bananenplant (eenmanszaak)
• Jury Anne Vondelingprijs
• Commentator Radio 1, BNN-Vara De NieuwsBV
• Lid adviesraad Levenseindekliniek
• Lid Raad van Advies Sociale Verzekeringsbank (SVB)
• Auteur; bij De Geus verscheen in september van 2017 mijn boek Schoonheid macht liefde

Mevrouw prof.ir. M.A. Voûte (1962)
Benoemd als lid voor de periode van 1 november 2018 tot 1 november 2021.

• Hoogleraar en decaan faculteit Industrieel Ontwerpen TU Delft
• Voorzitter VHTO
• Voorzitter Robovalley Foundation
• Voorzitter Energy Endeavour Foundation