HKU

Het is wettelijk geregeld dat de HKU een Raad van Toezicht heeft. De raad komt meerdere malen per jaar bijeen in aanwezigheid van het College van Bestuur. Daarnaast heeft de raad tweemaal per jaar een gesprek met de Centrale Medezeggenschapsraad.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

De heer J.J. Daalmeijer, MA (1946), voorzitter
Lid vanaf 1 november 2018.

• Lid Raad van Bestuur Vlaams-Nederlands Cultureel Huis deBuren in Brussel

• Voorzitter Raad van Toezicht Free Press Unlimited

• Voorzitter Raad van Bestuur Nationaal Jenevermuseum Schiedam

• Adviseur media Raad voor Cultuur

• Lid Raad van Toezicht Russian Language Media Initiative Warschau

• Lector Vlaams Audiovisueel Ronds voor documentaires

• Bestuurslid fonds cultuurmanagement Universiteit van Antwerpen

De heer mr. G.J.A.M. van der Vossen RC (1962), portefeuillehouder financiën
Lid vanaf 14 juni 2016.

• Managing Partner Holland Consulting Group
• Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Yulius voor Geestelijke Gezondheid
• Vicevoorzitter Raad van Advies Raad voor Rechtsbijstand
• (Waarnemend) Voorzitter Raad van Toezicht Stichting DOEN

De heer prof.dr.ir. M.C.D.P. Weggeman (1953), plaatsvervangend voorzitter
Lid vanaf 14 juni 2016.

• Hoogleraar organisatiekunde aan de Technische Universiteit Eindhoven

• Lid Raad van Toezicht Sint Lucas - Eindhoven

• Lid Raad van Toezicht Gouverneur Kremers Centrum van het MUMC - Maastricht

• Lid Raad van Toezicht Studium Chorale - Maastricht

• Lid Adviesraad Eindhoven Academy, (Brainport)

• Member Advisory Council GuruScan - Amsterdam

• Member Scientific Board BrainCompass - Rotterdam

Mevrouw S.M.J.G. Gesthuizen (1976)
Lid vanaf 1 december 2016, benoemd op voordracht van de Centrale Medezeggenschapsraad.


• Voorzitter AFNL-NOA

• Voorzitter bestuur Festival Classique, Den Haag

• Voorzitter bestuur STROOM, Den Haag

• Eigenaar De Bananenplant (eenmanszaak)

• Jury Anne Vondelingprijs

• Voorzitter adviesraad Expertisecentrum Euthanasie (voorheen Levenseindekliniek)
• Lid Raad van Advies Sociale Verzekeringsbank (SVB)
• Lid bestuur Stichting Willem Drees-lezing

Mevrouw prof.ir. M.A. Voûte (1962)
Lid vanaf 1 november 2018.

• Hoogleraar en decaan faculteit Industrieel Ontwerpen TU Delft
• Voorzitter VHTO
• Voorzitter Robovalley Foundation