HKU

Schools, expertisecentra en lectoraten worden ondersteund vanuit de locatie waar ze gevestigd zijn.

Backoffice

Voor de backoffice is gekozen voor een Bestuursbureau en vier afdelingen: Onderwijs- en Studentenzaken, Facilities, HRM, en Planning & Control en Financiƫn. De inhoudelijke kwaliteitszorg en -control is ondergebracht bij de afdeling Planning & Control en Financiƫn.

Onder Facilities vallen de afdelingen Communicatie en Marketing, Netwerk- en informatiedienst, Computerdienst, Facilitaire Zaken en Huisvesting, en Events.

Bestuursbureau

Binnen het Bestuursbureau is de ambtelijke ondersteuning van de centrale medezeggenschapsraad (CMR) ondergebracht.