HKU

Schools, expertisecentra en lectoraten worden ondersteund vanuit de locatie waar ze gevestigd zijn.

Afdelingen

De drie locatiebureaus (front office) vormen samen met de backoffice één dienst, die gezamenlijk de hele ondersteuning van HKU voor haar rekening neemt en die de volgende afdelingen omvat:

• Bureau Communicatie
• Bureau Onderwijs, Onderzoek en Kwaliteitszorg
• Computerdienst
• Facilitaire Zaken en Huisvesting
• Personeel en Organisatie
• Netwerk- en Informatiedienst
• Servicecentrum Financiën
• Onderwijs- en Studentzaken
• Finance & Control
• Planning & Control
• Servicecentrum Personeel

Vanuit de backoffice worden medewerkers gedetacheerd op de locaties.

Bestuursbureau

Het Bestuursbureau bestaat uit Bestuurszaken en Onderwijs, Onderzoek en Kwaliteitszorgzaken. Binnen het Bestuursbureau is tevens de ambtelijke ondersteuning van de centrale medezeggenschapsraad (CMR) ondergebracht.