HKU

Kwaliteitszorg is binnen HKU een integraal onderdeel van de onderwijs- en onderzoeksontwikkeling.

Kwaliteitszorgonderzoek

Opleidingen houden zichzelf continu tegen het licht, voeren gesprekken met het werkveld en met alumni, onderhouden contacten met collega’s in binnen- en buitenland en organiseren evaluaties onder studenten en docenten.

Daarnaast worden ook de processen binnen schools die van belang zijn voor de onderwijs- en onderzoeksondersteuning scherp in de gaten gehouden en waar nodig bijgesteld. Tevens wordt er veel aandacht besteed aan deskundigheidsbevordering bij docenten en ondersteunende medewerkers. Ook de bijdragen van de lectoraten aan het onderwijs worden kritisch bekeken. Zo ontstaat een continue cyclus van verbetering die alle facetten van de onderwijspraktijk beslaat.

Wat betreft de externe verantwoording van het onderwijs heeft HKU te maken met twee stelsels: het Nederlandse accreditatiestelsel van de NVAO en het Britse accreditatiestelsel van de OU. Alle HKU-bachelors en door de overheid bekostigde masters (Master of Music, Master of Education in Arts en Master of Fine Arts in Scenography) zijn geaccrediteerd door de NVAO. Het Britse accreditatiestelsel van de OU is van toepassing op Master of Arts in Fine Art.

Voor de externe verantwoording van het kwaliteitszorgonderzoek heeft HKU te maken met het kwaliteitszorgstelsel voor onderzoek aan hogescholen. Dat stelsel is gebaseerd op het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (BKO).

De uitslagen van de Nationale Studenten Enquête (NSE) vormen een steeds belangrijker instrument in het kwaliteitszorgsysteem van HKU. HKU doet jaarlijks mee aan de NSE.