HKU

Het College van Bestuur heeft als taak het algemeen bestuur van HKU.

Het College van Bestuur (CvB) bestaat uit twee leden: Roelof Bleker (voorzitter) en Heleen Jumelet (lid).


De bestuursleden hebben elk een specifiek aantal aandachtsgebieden in hun portefeuille en zijn tevens aanspreekpunt voor het management van de toegewezen organisatieonderdelen.


De portefeuilleverdeling laat onverlet de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de leden van het College van Bestuur voor het bestuur en beheer van HKU.


Contact met College van Bestuur:

cvb@hku.nl