HKU

Het College van Bestuur heeft als taak het algemeen bestuur van HKU.

Het College van Bestuur (CvB) bestaat uit twee leden: Jules van de Vijver (voorzitter) en Désirée Majoor (vicevoorzitter).


De bestuursleden hebben elk een specifiek aantal aandachtsgebieden in portefeuille en zijn tevens aanspreekpunt voor het management van de toegewezen organisatieonderdelen. De portefeuilleverdeling laat onverlet de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de leden van het College van Bestuur voor het bestuur en beheer van HKU.

 

Jules van de Vijver, voorzitter
 • HKU brede coördinatie en strategie

 • Bestuurlijke en juridische zaken, communicatie

 • Financiën en bedrijfsvoering

 • HRM, organisatieontwikkeling en management & development

 • Organisatieonwikkelingstrajecten

 • Kennismanagement

 • U-create

 

Désirée Majoor, vicevoorzitter


 • Onderwijs en onderzoek

 • Kwaliteitszorg onderwijs en onderzoek

 • Externe betrekkingen en internationalisering

 • Onderwijs- en studentzakenContact met College van Bestuur:

cvb@hku.nl