HKU

HKU (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht) is een Algemeen nut beogende instelling (Anbi).

Aan HKU studeren bijna 4000 studenten in de richtingen Beeldende Kunst, Design, Muziek, Theater, Games en Interactie, Media en Kunstmanagement. HKU is gevestigd in Utrecht en Amersfoort.

Organisatiedoelstelling, missie

HKU is een publieke instelling voor hoger kunstonderwijs die ten doel heeft het zo goed mogelijk opleiden van daartoe getalenteerde studenten in vrije, uitvoerende en toegepaste kunst- en mediadisciplines en daaraan grenzende educatieve, technische en economische vakgebieden.

Lees verder

Bestuur

Het centrale bestuur van HKU is in handen van het College van Bestuur:

• Roelof Bleker, voorzitter
• Heleen Jumelet, vicevoorzitter (per 1 november 2019)

Hoofdlijnen arbeidsovereenkomst voorzitter CvB HKU

Lees verder

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bewaakt de bestuurlijke gang van zaken. De raad komt meerdere malen per jaar bijeen in aanwezigheid van het College van Bestuur. Daarnaast heeft de raad tweemaal per jaar een gesprek met de Centrale Medezeggenschapsraad.

Joop Daalmeijer, voorzitter
Sharon Gesthuizen
Ena Voûte
Gert-Jan van der Vossen
Mathieu Weggeman

Lees verder

Hoofdlijnen actueel beleidsplan

In het instellingsplan formuleert HKU de ambities op het gebied van onderwijs, onderzoek en organisatie voor de komende jaren.

Lees verder

Jaarverslagen, baten en lasten

De jaarverslagen van HKU zijn te lezen en te downloaden via www.hku.nl/jaarverslag. In deze jaarverslagen zijn onder meer de overzichten van baten en lasten te vinden inclusief accountantsverklaringen.

Lees verder

Naam en Kvk-registratie

Stichting Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, geregistreerd onder nummer 41178974 bij KvK Midden-Nederland

Post- en bezoekadres

Postbus 1520, 3500 BM Utrecht
Nieuwekade 1, 3511 RV Utrecht
030-2091509

Bankgegevens en BTW-nummer

IBAN: NL70ABNA0218465998
BIC: ABNANL2A

ABN-AMRO Bank
Postbus 2059
3500 GB Utrecht

BTW-nummer: NL002882711B01

Meer informatie, contact

webredactie@hku.nl