HKU

De bachelors die aangeboden worden aan HKU en door de overheid bekostigde programma's vallen onder de Nederlandse onderwijswetgeving.

Alle HKU-bachelors en door de overheid bekostigde masters (Master Crossover Creativity, Master of Music, Master of Education in Arts, Master of Fine Arts and Design) van HKU vallen onder de Nederlandse onderwijswetgeving en zijn volledig erkend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De bachelors en bekostigde masters zijn geaccrediteerd door de NVAO (Nederlandse Vlaamse Accreditatie Organisatie). Deze onafhankelijke organisatie waarborgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland.