HKU

HKU onderscheidt zich met hoger onderwijs in de kunsten en de media en is sinds 1987 een drijvende kracht in opleidingen en innovatie voor de creatieve industrie.

In het midden van de jaren '80 doet de personal computer zijn intrede in de kunsten. Er worden twaalf Apples en Commodores aangeschaft en de eerste studenten Beeld- en Mediatechnologie beginnen, net als de HKU, in 1987 aan een spannend avontuur. In september 1987 start de eerste lichting studenten met de dan nog onbekende studie Muziektechnologie.

Op 1 januari 1989 krijgt HKU er een vierde faculteit bij: Kunst, Media & Technologie. In de nieuwe faculteit wordt naast de afstudeerrichtingen Beeld- en Mediatechnologie en Muziektechnologie ook Audiovisuele Media ondergebracht. De faculteit wordt gehuisvest in Hilversum, de mediastad bij uitstek.

Uitbreiding

In 1990 wordt HKU uitgebreid met een vijfde faculteit: de Interfaculteit. De studie Kunstmanagement is ondergebracht bij nieuwe faculteit die in 2005 zal worden omgedoopt tot de Faculteit Kunst en Economie.

De Faculteit Theater die van oudsher docenten Drama opleidt, krijgt in 1991 ook opleidingen tot uitvoerend kunstenaar: Acting, Writing for Performance en Theatre Design. Bij de Faculteit Kunst, Media & Technologie begint in datzelfde jaar de eerste lichting studenten aan een studie Interaction Design.

Onderzoek speelt al geruime tijd een belangrijke rol bij de HKU. Daarom zijn vanaf 1995 lectoraten ingesteld. Sinds 1999 is de HKU ‘an accredited institution of the Open University’ te Londen.

Ondernemerschap

In 2005 studeren de eerste studenten af van de game-opleidingen. Wat in 2007 begon als een studentenproject in opdracht van de Gemeente Utrecht om de bevolking op een speelse wijze kennis te laten maken met de herinrichting van het stationsgebied, als “de Blob”, werd een wereldwijd succes. Een mondiale gamepublisher kocht het concept en liet het verder ontwikkelen voor Nintendo Wii en DS platforms. Daarmee werd “de Blob” ‘the best Nintendo game that Nintendo never made’.

Op 7 mei 2008 is de Kick Off van COCI, het Centrum van Ondernemerschap in de Creatieve Industrie. De ambities van het nieuwe centrum luiden: ‘Alle HKU-studenten laten afstuderen met een ondernemende houding, ze al tijdens hun studie een eigen onderneming laten starten en hen ondersteunen bij de ontwikkeling van hun zelfstandig ondernemerschap.’

In september 2011 begint de eerste lichting Musician 3.0 aan deze nieuwe studierichting bij het Utrechts Conservatorium van de HKU. Een afgestudeerde Musician 3.0 is een vertolker, een maker en een vernieuwer: het multi-talent waar de 21e eeuw om vraagt.

Van faculteiten naar schools

Vanaf 2013 zijn de taken van de vijf faculteiten die HKU telt ondergebracht in schools (Engelse uitspraak), locaties, en expertisecentra die rechtstreeks onder het College van Bestuur vallen. Onderwijs en ondersteunende verantwoordelijkheden zijn nu gescheiden en hiermee ontstaan meer mogelijkheden om intern en extern de samenwerking aan te gaan.

Om deze organisatiewijziging te concretiseren en te visualiseren hanteert HKU vanaf nu het motto: De kunst van HKU - nieuwe verbindingen, nieuwe toepassingen. De visualisatie van de nieuwe organisatie krijgt duiding met de invoering van een nieuwe huisstijl.

In 2015 is begonnen met de vorming van een 'stadscampus'. Hierbij is het de bedoeling dat alle schools in het centrum van Utrecht of in de directe omgeving daarvan gevestigd zijn. In 2015 zijn HKU Media en HKU Kunst en Economie naar Oudenoord 700 verhuisd.

In 2016 verhuizen Games en Interactie en Muziek en Technologie naar de Ina Boudier-Bakkerlaan. De Pastoe Fabriek in Utrecht wordt het nieuwe onderkomen voor Beeldende Kunst.

In 2017 viert HKU haar 30 jarig bestaan. Tijdens de opening van het nieuwe gebouw aan de Nieuwekade dat per mei 2017 in gebruik wordt genomen door het CvB en alle ondersteunende diensten en expertisecentra en lectoraten wordt hier uitgebreid bij stilgestaan.