HKU

Innovation Breakout: Botsingen tussen burgers en professionals in het sociaal domein

Datum: 18-2-2019
Plaats: HKU | locatie IBB ruimte 203 | Ina Boudier-Bakkerlaan 50 | Utrecht
Tijd: 19.00 - 21.30


via mail nicoline.mulder@hku.nl 
Plaatsen: Beperkt aantal plaatsen


Werner Hoff (sociaal werker in de gemeenten Meppel en Westerveld) en Johan Kalk, (programmaleider gemeente Midden-Groningen) zullen op 18 februari een inleiding geven over de innovaties en ontwikkelingen die in het sociaal domein spelen. Daar waar veel dynamiek is, schuurt soms ook het nodige. Er zijn botsingen veroorzaakt tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’ denkbeelden. Dat leidt dan aan het eind van deze inleiding tot een vraagstuk waarbij Werner en Johan een beroep doen op het creatief vermogen in de zaal.

Het gaat om de ‘botsing’ tussen de leefwereld van inwoners en de systeemwereld van professionals. Daarbij spelen meerdere vragen: wat kunnen inwoners in hun eigen buurt of dorp zelf doen om te stimuleren dat mensen dichtbij hulp krijgen, wat meer naar elkaar omzien en elkaar helpen. Welke ruimte en eigen regie hebben inwoners daarbij nodig? Hoe kunnen professionals daarop aansluiten? Is in dit proces ook centrale coördinatie nodig? Hoe zou een samenwerkingsmodel van inwoners en professionals eruit kunnen zien?

Johan en Werner zien ernaar uit om hiermee met jullie aan de slag te gaan.


Deze Innovation Breakout is onderdeel van het onderwijs voor masterstudenten van Crossover Creativity, Kunsteducatie en Kunst & Economie.
Ben je docent of student aan HKU en wil je hier graag bij zijn? Check per mail of er nog plaats is: nicoline.mulder@hku.nl

De innovation Breakouts zijn een vast onderdeel in de Master Kunsteducatie en Master Cross-over Creativity van HKU College. Tijdens deze Innovation Breakouts maak je op een snelle en effectieve manier kennis met de belangrijkste innovatietheorieën. Deze bijeenkomsten verbreden je blikveld. Je leert over nieuwe technologieën en raakt bekend met andere sectoren en industrieën..