HKU

HKU tekent voor creatief vermogen op de basisschool

30 mei 2017


Kinderen zijn de toekomst en het is voor hun ontwikkeling van groot belang dat ze al in het primair onderwijs een flinke dosis creativiteit ontwikkelen. Het Netwerk Creatief Vermogen Utrecht (CVU) is opgericht om leerlingen hier grip op te geven. De rol van de leerkracht is daarbij essentieel. Daarom werkt HKU mee aan de invoering van de open leerlijn ‘Creatief Vermogen’ voor docenten op de basisschool en culturele partners. Bestuursvoorzitter Jules van de Vijver heeft namens de Utrechtse kunsthogeschool een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de komende vier jaar.

Peter Grooten (UCK) en Jules van de Vijver (HKU) wisselen 'Diamanten van Creatief Vermogen' uit Peter Grooten (UCK) en Jules van de Vijver (HKU) wisselen 'Diamanten van Creatief Vermogen' uit

In de huid van een kunstenaar
Na de ondertekening wisselden Peter Grooten, directeur van het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK), en Van de Vijver 'Diamanten van Creatief Vermogen' uit. Deze staan symbool voor de vele facetten die verbonden zijn aan creativiteit, zoals verbeeldingskracht, creatief denken, ambachtelijkheid en reflectie. In alle handreikingen die gedaan worden om de creativiteit van leerlingen te stimuleren, is het belangrijk dat de leerkracht het onderwijzen zelf beschouwt als een creatief proces. Er wordt dus van de docent gevraagd in de huid te kruipen van een kunstenaar en in zijn onderwijs creatief te denken en doen.

Om dit proces op gang te brengen en houden is in Utrecht een samenwerking tot stand gebracht tussen 23 basisscholen, 11 culturele instellingen –zoals de Muziekroute, de Vrijstaat en Kopa-, UCK en HKU. Voor de Utrechtse kunsthogeschool zijn Jolanda Schouten (tutor Fine Art), Salomé Nobel (docent methodiek Theater) en Nelly van der Geest (docent Master Kunsteducatie en programmaleider Kunst in de Samenleving) betrokken bij CVU. HKU heeft als motto ‘Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Toepassingen’ en beschouwt deze samenwerking als een mooi voorbeeld daarvan.

Lees meer over Creatief Vermogen en de Diamant

Meer informatie over Creatief Vermogen Utrecht