HKU

Connecting Conversations

Datum: 26-1-2018
Plaats: Nieuwekade 1, Utrecht

Bij Connecting Conversations gaat het om durven en leren om een fundamenteel gesprek te voeren, omdat we steeds meer moeten samenwerken. Verbindende gesprekstechnieken die handvatten geven voor het uitwisselen en bundelen van kennis en creativiteit zijn daarbij heel plezierig en behulpzaam.

In Connecting Conversations worden deze gesprekstechnieken ontwikkeld. We oefenen in de volgende contexten:

• integratie van je persoonlijke, professionele en maatschappelijke drijfveren
• het onderzoeken van en leren spreken in een vakoverstijgende context
• het inzetten van kunst als methode voor het ontwerpen van oplossingen
• het ontwikkelen en ontwerpen van nieuwe vormen van dialoog.

Connecting Conversations is een initiatief van het lectoraat Kunst en Professionalisering. Aangeboden via het externe trainingsaanbod van het Expertisecentrum Educatie.

De eerstvolgende bijeenkomst is op 26 januari 2018, de laatste is op 21 februari 2018.

Meer informatie

Meld je aan