HKU

Op deze pagina lees je wat internationalisering bij HKU betekent en waarom we het belangrijk vinden.

Internationalisering bij HKU bestaat uit alle activiteiten waarbij we het buitenland opzoeken of actief naar Nederland halen. Denk aan studieperiodes of stages in het buitenland voor onze studenten, het organiseren van internationale excursies en dienstreizen, het aannemen van buitenlands personeel, de betrokkenheid van HKU bij internationale onderwijsnetwerken en het verzorgen van vertalingen.


De internationale blik uit zich in het instellingsklimaat, in de relaties met onderwijs- en onderzoeksinstellingen, bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden in binnen- en buitenland, en in kwaliteitsnormen volgens internationale maatstaven.

Waarom internationalisering?

De beroepspraktijk waarin onze studenten en afstudeerders zich bewegen, strekt zich uit tot ver voorbij Utrecht en Nederland. Daarom is het belangrijk dat ze zich internationaal leren verhouden. Voor docenten, onderzoekers en medewerkers geldt dat net zo. Daarom voert HKU een actief internationaliseringsbeleid.


Als professionals in een veranderende wereld, staan we open voor nieuwe ervaringen en nieuwe perspectieven. We leren graag wat de wereld ons kan vertellen en laten ook graag zien wie we zélf zijn en hoe we dingen aanpakken. Want als je weet wie je zelf bent, kun je jezelf laten kennen door anderen.

Wat betekent internationalisering in de praktijk?

  • Studenten en medewerkers die voor studie, stage, project, lesgeven of onderzoek in het buitenland verblijven
  • Aanwezigheid van buitenlandse studenten, docenten en onderzoekers
  • Het onderhouden en aangaan van internationale contacten binnen en buiten Europa
  • Kennis van internationale ontwikkelingen in de diverse vakgebieden en het functioneren in meertalige culturele situaties
  • Versterking van het onderwijs en onderzoek en het bieden van een uitdagende leer- en werkomgeving
  • De verdere professionalisering van onze docenten en onderzoekers
  • Een bijdrage leveren aan de innovatiebehoefte van de eigen kennisdomeinen en beroepscontexten
  • Oplossingen bedenken voor maatschappelijk relevante vraagstukken
  • Bijdrages van internationale studenten en staf aan de Nederlandse kenniseconomie, ook na hun afstuderen

Voor medewerkers

Ben je medewerker van HKU en zoek je info over buitenlandse dienstreizen, uitwisselingen, excursies en vertalingen?

Naar de medewerkersportal >

Voor studenten

Ben je student aan HKU en wil je meer weten over studie of stage in het buitenland?

Naar de studentportal >