HKU

HKU maakt deel uit van belangrijke internationale netwerken voor (kunst)hogescholen en onderzoeksinstellingen.

Het doel van deze netwerken is doorgaans het tot stand brengen en verbeteren van contact en overleg tussen verwante instellingen en/of vakgebieden. Ze treden op als belangenbehartiger voor het betreffende vakgebied in de richting van nationale en internationale overheden. Daarnaast bieden ze vaak mogelijkheden voor studenten- en docentenuitwisselingen.

ELIA (European League of Institutes of the Arts)

ELIA vertegenwoordigt 330 instellingen voor hoger kunstonderwijs van alle kunstdisciplines uit meer dan 40 landen. ELIA bevordert en faciliteert activiteiten voor kunstenaars, studenten, docenten en managers op het gebied van mobiliteit, onderzoek, kwaliteitszorg en management in een internationale context (projecten, symposia, programma’s, databases etc).


Het is een belangrijke vertegenwoordiger van het Europese kunstonderwijs in de richting van de Europese Commissie en in de richting van netwerken in de andere continenten (Amerika, Australie, Afrika, Azie).


Representative Board member en HKU-contactpersoon: Marjanne Paardekooper

Meer info op: www.elia-artschools.org

Paradox The Fine Art European Forum

Netwerk van instellingen en personen die betrokken zijn bij het hoger onderwijs van autonome beeldende kunst (Fine Art) in Europa. De doelstellingen van Paradox zijn:

• Informatie verstrekken en een netwerk bieden voor de sector van beeldende kunstonderwijs in Europa.

• Het bevorderen van discussie, uitwisseling en het delen van kennis

• Vertegenwoordigen van visies van instituten naar ELIA

• Overwegen en bediscussiëren van de consequenties van de veranderingen in het beeldende kunstonderwijs in Europa

• Het documenteren van de ontwikkelingen van het Europese Fine Art onderwijs.


Paradox opereert onder de paraplu van ELIA.

AEC (Association Européenne des Conservatoires)

Een Europees netwerk van 238 conservatoria in 55 landen.

HKU-contactpersoon: Jos Schillings

Meer info op: aec-music.eu

Cumulus

International Association of Universities and Colleges of Art, Design and Media. Dit grote netwerk heeft meer dan honderd leden. Twee keer per jaar wordt er door een van de leden een conferentie georganiseerd.

HKU-contactpersoon: Dorien Mouw

Meer info op: www.cumulusassociation.org

EARN (European Artistic Research Network)

Europees netwerk voor artistiek onderzoek opgericht tijdens een symposium in september 2004 in Helsinki op initiatief van de MAHKU en de Helsinki School of Art.

HKU-contactpersoon: Henk Slager

Meer info op: artresearch.eu

AAAE (Association for Art Administration Educators)

De oudste netwerkorganisatie op het gebied van kunstmanagement. Het is een van oorsprong Amerikaans netwerk, waarvan de school HKU Kunst en Economie (indertijd de opleiding Kunst & Mediamanagement) het eerste Europese lid was. Inmiddels is het een veel meer internationaal georiënteerde organisatie geworden, hetgeen ook blijkt uit de internationale samenstelling van het bestuur.


Een van de voornaamste activiteiten is geweest het komen tot een standaard waaraan MA-programma's in de Verenigde Staten moeten voldoen. Ditzelfde wordt beoogd voor BA-programma's. Ook wordt hulp verleend aan studenten bij het vinden van (internationale) stageplaatsen.


HKU-contactpersoon: Iris Eshel

Meer info op: artsadministration.org

ENCATC (European Network for Cultural Art Administration Training Centres)

Dit netwerk kan worden beschouwd als de Europese evenknie van de AAAE: het is een netwerk waarvan de HKU vanaf de oprichting in 1992 in Polen lid is. Het heeft 127 leden (85 full members, 39 associate members en 3 individual members) in 38 landen. Regelmatig worden conferenties en trainingen gegeven. Recent is een steunpunt voor stages opgericht.

HKU-contactpersoon: Iris Eshel

Meer info op: encatc.org

Utrecht Network

Een samenwerkingsverband van dertig toonaangevende Europese universiteiten op het gebied van internationalisering van het hoger onderwijs in de breedste zin van het woord.

HKU-contactpersoon: Dorien Mouw

Meer info op: utrecht-network.org

AEN (Australian-European Network)

Uitwisselingsprogramma tussen Europese instellingen (Utrecht Network-leden) en Australische instellingen.

HKU contactpersoon: Dorien Mouw

Meer info op: aenonline.net

MAUI (Mid-American Universities)

Netwerk voor bevordering van studentenmobiliteit tussen aangesloten hoger onderwijsinstellingen in de EU (Utrecht Network-leden) en de VS.

HKU Contactpersoon MAUI: Dorien Mouw

Meer info op: midamericauniversities.org