HKU

HKU maakt deel uit van meerdere internationale netwerken ter bevordering van samenwerking en belangenbehartiging. Hier zie je welke dat zijn.

Terug naar de pagina 'Internationaal'

De meeste netwerken waar HKU deel van uitmaakt hebben als doel het contact en overleg met verwante instellingen en/of vakgebieden te verbeteren. Ze treden op als belangenbehartiger voor het betreffende vakgebied in de richting van nationale en internationale overheden. Daarnaast bieden ze vaak mogelijkheden voor studenten- en docentenuitwisselingen.


ELIA (European League of Institutes of the Arts)

ELIA vertegenwoordigt 330 instellingen voor hoger kunstonderwijs van alle kunstdisciplines uit meer dan 40 landen.ELIA bevordert en faciliteert activiteiten voor kunstenaars, studenten, docenten en managers op het gebied van mobiliteit, onderzoek, kwaliteitszorg en management in een internationale context (projecten, symposia, programma’s, databases etc). Het is een belangrijke spreekbuis voor het Europese kunstonderwijs in de richting van de Europese Commissie en in de richting van netwerken in de andere continenten (Amerika, Australie, Afrika, Azie).

Meer info op: elia-artschools.org

Representative Boardmember en HKU Contactpersoon: Marjanne Paardekooper

 

Paradox The Fine Art European Forum
Netwerk van instellingen en personen die betrokken zijn bij het hoger onderwijs van autonome beeldende kunst (Fine Art) in Europa. De doelstellingen van Paradox zijn:

• Informatie verstrekken en een netwerk bieden voor de sector van Fine Art onderwijs in Europa.

• Het bevorderen van discussie, uitwisseling en het delen van kennis
• Vertegenwoordigen van visies van instituten naar ELIA

• Overwegen en bediscussiëren van de consequenties van de veranderingen in het Fine Art onderwijs in Europa

• Het documenteren van de ontwikkelingen van het Europese Fine Art onderwijs.

Via conferenties en een website biedt Paradox mogelijkheden hiervoor.

Paradox opereert onder de paraplu van ELIA.


AEC (Association Européenne des Conservatoires)
Een Europees netwerk van 238 conservatoria in 55 landen.

Meer info op: aec-music.eu

HKU Contactpersoon: Jos Schillings


Cumulus

International Association of Universities and Colleges of Art, Design and Media. Dit grote netwerk heeft meer dan honderd leden. Twee keer per jaar wordt er door een van de leden een conferentie georganiseerd.

Meer info op: cumulusassociation.org

HKU Contactpersoon: Dorien Mouw


EARN (European Artistic Research Network)

Europees netwerk voor artistiek onderzoek opgericht tijdens een symposium in september 2004 in Helsinki op initiatief van de MAHKU en de Helsinki School of Art.

HKU Contactpersoon: Henk Slager


ENCATC (European Network for Cultural Art Administration Training Centres)

Het European Network for Cultural Art Administration Training Centres kan beschouwd worden als de Europese evenknie van de AAAE: het is een netwerk waarvan de HKU vanaf de oprichting in 1992 in Polen lid is. Het heeft 127 leden (85 full members, 39 associate members en 3 individual members) in 38 landen. Regelmatig worden conferenties en trainingen gegeven. Recent is een steunpunt voor stages opgericht.

Meer info op: encatc.org

HKU Contactpersoon: Iris Eshel

AAAE (Association for Art Administration Educators)

De Association for Art Administration Educators is de oudste netwerkorganisatie op het gebied van kunstmanagement. Het is een van oorsprong Amerikaans netwerk, waarvan de faculteit Kunst en Economie (indertijd de opleiding Kunst & Mediamanagement ) het eerste Europese lid was. Inmiddels is het een veel meer internationaal georiënteerde organisatie geworden, hetgeen ook blijkt uit de internationale samenstelling van het bestuur. Een van de voornaamste activiteiten is geweest het komen tot een standaard waaraan MA programma's in de Verenigde Staten moeten voldoen. Ditzelfde wordt beoogd voor BA programma's. Ook wordt hulp verleend aan studenten bij het vinden van (internationale) stageplaatsen.

Meer info op: artsadministration.org

HKU Contactpersoon: Iris Eshel


Utrecht Network

Een samenwerkingsverband van dertig toonaangevende Europese universiteiten op het gebied van internationalisering van het hoger onderwijs in de breedste zin van het woord.

Meer info op: utrecht-network.org

HKU contactpersoon: Dorien Mouw


AEN (Australian-European Network)

Uitwisselingsprogramma tussen Europese instellingen (Utrecht Network-leden) en Australische instellingen

Meer info op: aenonline.net

HKU contactpersoon: Dorien Mouw


MAUI (Mid-American Universities)

Netwerk voor bevordering van studentenmobiliteit tussen aangesloten hoger onderwijsinstellingen in de EU (Utrecht Network-leden) en de VS.HKU Contactpersoon MAUI: Dorien Mouw