HKU

HKU is zeer actief op het gebied van inter-nationalisering. Dat gebeurt onder meer door middel van uitwisselingen, partnerschappen en samenwerking op afstand.

Internationaal perspectief op onderwijs

De werkvelden waar HKU voor opleidt hebben in toenemende mate een internationaal karakter. HKU biedt haar studenten een breed, intercultureel referentiekader aan zodat zij kunnen bepalen hoe zij zich verhouden tot internationale trends en een goed arbeidsmarktperspectief hebben.


HKU organiseert daarom samenwerking met internationale partners in het onderwijs, onderzoek en werkveld. Samenwerking tussen HKU schools onderling en met externe partners biedt studenten en staf een meervoudig perspectief en daagt hen uit zelf positie in te nemen als creatieve professional.

Studeren in het buitenland

HKU stimuleert studenten om tijdens hun studie op uitwisseling te gaan, een stage te lopen of deel te nemen aan een project in het buitenland. De mogelijkheden hiervoor worden georganiseerd binnen de school die overeenkomsten sluit met verschillende internationale partnerinstellingen. Binnen Europa zijn er ook mogelijkheden voor studenten en staf binnen het kader van Erasmus+.

Internationalisation at Home

Je hoeft niet per se naar het buitenland om internationalisering bij HKU te ervaren. Op verschillende manieren haalt de instelling het buitenland naar binnen.


Zo werken studenten van HKU Media en HKU Kunst en Economie tijdens het jaarlijkse project Imagining Tomorrow samen met studenten van buitenlandse hogescholen voor echte opdrachtgevers. Tijdens de internationale week bij HKU Muziek en Technologie delen alumni die een carrière in het buitenland zijn begonnen hun ervaringen.


Bij HKU Theater maken tweedejaars studenten een interculturele voorstelling op afstand -via Skype- met studenten van een buitenlandse instelling. Een vergelijkbare interculturele kennismaking vindt plaats tussen HKU Design-studenten met een partnerinstelling in Colombia.

Ondersteuning en relatieontwikkeling

Het Expertisecentrum Onderzoek en Innovatie ondersteunt internationalisering in het onderwijs van HKU en is verantwoordelijk voor regionale, nationale en internationale relatieontwikkeling.


Samen met HKU-lectoren, directeuren van de verschillende schools, de Innovatie Studio en externe partners ontwikkelt en coördineert het expertisecentrum onderzoeks-, innovatie- en netwerkprojecten en werft het subsidies voor deze projecten. Bij al deze onderzoeks- en innovatieactiviteiten werkt HKU samen met partners op regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Contact

Ben je student? Meer informatie over internationalisering, studie of stage in het buitenland vind je via de studentportal (Inloggen vereist).


Algemene info over internationalisering bij HKU via Dorien Mouw (Studentzaken coördinator buitenland en Erasmus+)
.

Voor medewerkers

Ben je HKU-docent of -medewerker en heb je vragen over internationalisering? Kijk dan op de medewerkersportal (inloggen vereist).