HKU

De beiaard of het carillon is bij uitstek een Nederlands muziekinstrument. Het idee om melodieën op klokken te spelen ontstond hier, in de lage landen.

Beiaard of carillon

In de zeventiende eeuw werd het stemmen van klokken geperfectioneerd door de gebroeders Hemony. Vandaag de dag is Nederland, met ongeveer 200 beiaarden het grootste beiaardland ter wereld. Het grootste, maar niet het enige. Beiaarden – dikwijls van Nederlandse gieters – zijn te vinden van Barcelona tot Berlijn, van Washington tot Moskou, van Japan tot Brazilië.

De bespeling van de beiaard gebeurt met een ‘stokkenklavier’ – al eeuwenlang de beste manier om de zware klepels te bedienen, en zo klokkenmuziek te maken. Het is een vak op zich. Wereldwijd hebben enkele honderden beiaardiers zich erin gespecialiseerd. Een groot aantal van hen heeft zijn of haar opleiding ontvangen in Amersfoort, op de Nederlandse Beiaardschool.

Grote Spui 11

Het historische pand Grote Spui 11 is het huis van de beiaardschool. Hier zijn het kantoor, 2 grote leskamers en 2 studieruimtes met 4 studieklavieren en 2 piano’s, een computerlokaal en een ruimte met een campanologische verzameling.

Op de eerste verdieping is de bibliotheek, met een belangrijke collectie:

• boeken en tijdschriften (o.a. alle jaargangen van Klok & Klepel)
• audio-visuele materialen, waaronder historische geluidsopnamen
• alle uitgegeven bladmuziek voor beiaard
• archieven van o.a. Jacob Vincent, Dr. W. van der Elst en Ferdinand Timmermans

De bibliotheek is op de eerste plaats voor de studenten, en ten behoeve van de lessen. Daarnaast kunnen oud-studenten en anderen er onderzoek doen.

Onze Lieve Vrouwetoren

De Onze Lieve Vrouwetoren in Amersfoort werd gebouwd in de 15e eeuw. In de toren zijn – in de wereld een unicum – 2 beiaarden aanwezig.

Lees verder

Belgenmonument

De beiaard van het Belgenmonument is de meest gebruikte les- en studie-beiaard van de Nederlandse Beiaardschool.

Lees verder