HKU

Basiscursus Opbouw viooltechniek
In 8 bijeenkomsten komen in deze basiscursus onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

• Kennis van je lichaam o.a. anatomie en fysiologie
• Opzetten van de viool en linkerhand-oefeningen

• Balansoefeningen rechterhand

• Stok- en streekoefeningen

• Vibrato-oefeningen en positie wisselingen

• Kreutzer, Sevcick: welke oefeningen, waarom en hoe deze toe te passen

• Mogelijkheid tot bespreking, eventueel met leerlingen
• Persoonlijke vragen

De cursus is interactief: je doet actief mee en bereidt oefeningen en discussies voor. Tijdens twee extra contactlessen kunnen alle cursisten hun eigen leerlingen meenemen.

Intervisiecursus Opbouw viooltechniek
Deze cursus kun je volgen als je de basiscursus hebt afgerond. Ook deze cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten. Deze cursus gaat dieper in op onderwerpen die tijdens de basiscursus aan bod zijn gekomen. Eigenlijk geef je als cursist door je vragen deze cursus zelf inhoud. Je eigen lespraktijk en wat je daarin tegenkomt staan centraal.
Er kan veel: je kunt een leerling meenemen, een opname van een les laten zien of een discussiepunt inbrengen.
 Ook krijgt de innerlijke kracht van docenten aandacht: hoe ga je om met groepslessen, ouders, werkgever en collega's. Door haar ervaring leidt Joyce deze lessen en gezamenlijk komen alle cursisten tot oplossingen en nieuwe uitvindingen. Tijdens twee extra contactlessen kunnen alle cursisten hun eigen leerlingen meenemen.

Contactlessen
Deze contactlessen zijn deel van de basiscursus en van de intervisiecursus en zijn bedoeld voor cursisten van beide cursussen. Tijdens deze contactlessen kunnen alle cursisten hun eigen leerlingen meenemen. Het is een goede gelegenheid gebleken voor het uitwisselen van ervaringen en het opdoen van praktische tips. Het is overigens raadzaam om alle beide lessen bij te wonen.

 Deze lessen worden tijdens het weekend georganiseerd zodat docenten met hun leerlingen kunnen komen.