HKU

Makerschap, artisticiteit en ondernemerschap. Als Musician 3.0 ontwikkel je je tot een maker en speler met visie.

Van de essentiële bouwstenen tot originele creaties. De eerste twee jaar van de studie ontwikkel je je artistieke en muzikale bouwstenen. Vanaf het derde jaar ontwerp je op basis van je eigen leervraag zelf projecten waarin je de geleerde vaardigheden, kennis en houding toepast. Zo ontwikkel je een artistieke visie, train je je muzikaal leiderschap en profileer je jezelf als zelfstandig muziekprofessional.

Jaar 1 - Oriënteren en ontdekken

Kennismaken en oriënteren. Het eerste jaar verken je je mogelijkheden en leg je het fundament voor de rest van je studie. Je maakt je de essentiële muzikale bouwstenen eigen. Ritmisch, harmonisch, melodisch en op het gebied van expressie. Je internaliseert de cruciale muzikale kennis en vaardigheden tijdens vakken als 'vocal playground', 'harmonie aan de piano', 'non-western rhythms', 'analyse/synthese', 'performance art' en de wekelijkse les op je instrument.

‘LAB’ staat in het teken van improviseren en onderzoeken. Vaak met andere disciplines zoals dans of theater. Het experiment staat centraal. Je werkt bijvoorbeeld samen met studenten van HKU Theater in ‘de week zonder naam’. Als groep krijg je een thema en een deadline en maakt in een week een interdisciplinaire performance.

Het tweede halfjaar werk je aan je integrale propedeuse opdracht (IPO). Een performance die je zelf maakt, produceert en uitvoert en die de afsluiting van je eerste jaar vormt. Daarnaast maak je de balans op volgens de drie P's. Je beschrijft je Persoonlijke en Professionele ontwikkeling van het afgelopen jaar en maakt een Plan voor de toekomst. Waar was je een jaar geleden, hoe sta je er nu voor en waar wil je naartoe? Ook onderzoeken we of er een ‘match’ is met Musician 3.0. Sluit de opleiding aan op je persoonlijke drijfveren en interesses? Kun je effectief werken met coaches en docenten? Heb je een onderzoekende en nieuwsgierige houding en sta je open voor informatie van de opleiding?

Jaar 2 - Verdiepen

Waar het eerste jaar een afgerond geheel vormt, start je in het tweede jaar met een meerjarig traject tot aan je afstuderen. Het tweede jaar staat in het teken van verdiepen en werken aan je skills. 'Je rugzak vullen'. Zo volg je vakken als harmonie aan de piano, compositie, en leer je muziek analyseren, begrijpen en toepassen in het vak analyse/synthese. Je doet nieuwe ervaringen op tijdens projecten zoals het moderne dans project en het Free Play project, waarin je vanuit improvisatie een compositie maakt. Tijdens LAB werk je dit jaar ook met externe opdrachten voor bijvoorbeeld het Nederlands Film Festival, filosofiefestival Brainwash of de stichting Care & Culture.

Je krijgt meer grip op je eigen maakproces tijdens het vak creativiteitstheorie. Wat als 'het niet lukt'? Kun je creativiteit afdwingen? En zo ja, hoe? Hoe maak je jezelf 'beschikbaar' voor ideeën? Waar komt motivatie vandaan? Je krijgt meer inzicht in creatieve processen en leert valkuilen herkennen.

Tijdens 'professionele communicatie' ga je op zoek naar 'het merk ik'. Wie ben jij en hoe communiceer je dat naar de buitenwereld? Hoe zet je jouw merk krachtig en onderscheidend neer? Je onderzoekt jouw professionele identiteit, hoe je opvalt en hoe je imago kunt beïnvloeden.

Jaar 3 - Profileren

Waarin wil jíj je verder verdiepen? Vanaf jaar 3 staat jouw artistieke ontwikkeling centraal. Samen met een studiecoach formuleer je je leervragen. Als maker ontwerp je vier performances waarin je je creatieve maakproces onderzoekt en doorloopt. Samen met anderen leer je conceptueel denken en van planvorming tot product te komen en dit te presenteren aan mensen uit het werkveld die je zelf uitnodigt.

Vanaf jaar 3 krijg je de vrijheid om een groot deel van je programma zelf samen te stellen. Je profileringsruimte. Je vult deze ruimte met activiteiten buiten school, projecten en keuzevakken. Denk hierbij aan HKU seminars, componeren voor een theatervoorstelling, optreden met je eigen collectief en keuzevakken zoals contrapunt, ondernemerschap en muziekgeschiedenis.

Tijdens de projectweek neem je deel aan een project binnen het conservatorium of bij andere HKU-schools, maar je mag ook zelf een project vormgeven. Denk aan een week lang componeren, opnames maken in de studio, een muziektheater-project of onderzoek naar een voor jou relevant onderwerp.

Ook volg je dit jaar het vak muzikaal leiderschap. Je leert werken met ‘whoever is in the room’. Hoe werk je met een groep? Hoe stuur je groepsprocessen aan? Je leert over groepsdynamiek en loopt een stage waarin je werkt met uiteenlopende doelgroepen zoals scholieren, jonge talentvolle muzikanten en professionals uit het bedrijfsleven.

Jaar 4 - Professionaliseren en afstuderen

In je afstudeerjaar werk je toe naar je 'proeve van bekwaamheid', die bestaat uit drie onderdelen: stage, artistiek onderzoek en performance. Samen vormen ze je 'artistic statement' en laten zien waar jij voor staat als zelfstandig muziekprofessional.

Stage
Je loopt een stage waarin je werkervaring opdoet in een voor jou relevante context. Dat kan van alles zijn: een theatergroep, een concertpodium, in de reclamewereld of op een autonome of ideële werkplek.

Artistiek onderzoek
Op basis van onderzoek ontwikkel je een verhaal of een idee dat je kunt delen. De vorm bepaal je zelf en kan uiteenlopen van een scriptie of een website tot een 'TED-talk', performance of een workshop.

Performance
Je geeft een performance die je zelf ontwerpt en produceert. Vanuit je artistieke visie laat je zien dat je als zelfstandig maker en speler een performance in de wereld kunt zetten. Een performancecoach is beschikbaar voor dialoog en kritische reflectie. Een commissie bestaande uit interne en externe professionals beoordeelt of je klaar bent om de beroepspraktijk in te gaan.

Graad, titel

Na het afronden van deze studie krijg je de graad Bachelor of Music die je als BMus afgekort achter je naam kunt vermelden. Bij dit diploma hoort een supplement waarop vermeld staat welke specialisatie, vakken en projecten je tijdens je studie hebt gedaan.

Meer informatie:

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de studieleider: Christian Boel