HKU

Om toegelaten te worden tot Musician 3.0 doe je een toelatingsexamen. Dit toelatingsexamen (toelatingsassessment) bestaat uit een aantal onderdelen.

Musician 3.0 - creating, performing, communicating- leidt op tot Music Performance Artist: een authentiek maker, speler, performer met een brede visie op kunst en specifiek op muziek.
 

Na de verwerking van je aanmelding via Studielink, krijg je - uiterlijk twee weken voor het examen - bericht over de dagen en tijden waarop jouw examens staan gepland. Deze planning is bindend.

Toelating

Om toegelaten te worden tot de studie moet je een flexibele en ondernemende muzikale houding hebben. Je laat zien dat je in staat bent om te improviseren en buiten bestaande kaders te denken. Daarnaast is het van belang dat je beschikt over een grote dosis muzikaliteit.


In een assessment (toelatingsexamen) wordt je geschiktheid voor Musician 3.0 getoetst. Daarbij luisteren we naar je instrumentale en/of vocale kwaliteiten en naar je ingezonden composities. Ook zijn we benieuwd naar je vermogen om je werk op een andere/vernieuwende manier te presenteren.


Na je aanmelding ontvang je per mail uitgebreide informatie over het toelatingsassessment.

Hoe werkt het?

Het toelatingsexamen bestaat uit een aantal onderdelen, namelijk een thuisopdracht, een eerste ronde en een tweede ronde. Na je aanmelding in Studielink ontvang je per mail uitgebreide informatie over het toelatingsassessment.

Data toelatingen

De aanmelddeadline is 1 februari 2020.

Theorie-examen

Het theoretische toelatingsexamen wordt altijd voor het eerste praktijkexamen gepland.

De theorie-examens vinden plaats op zaterdagen 7 en 14 maart en in de eerste twee weken van april.

De zaterdagen in maart zijn gereserveerd voor kandidaten die in Nederland wonen.


Praktijkexamen

De praktijkexamens van ronde 1 en 2 vinden plaats van 30 maart tot en met 9 april 2020.

Je hoort pas vlak voor de tweede slectiedag of je hiervoor wordt uitgenodigd.

Overzicht gereserveerde toelatingsdata per hoofdvak (pdf)

Thuisopdracht

Na je aanmelding in Studielink ontvang je de instructies voor het maken en inleveren van deze opdracht. De inleverdatum is 9 februari 2020. Nadat je de opdracht hebt ingeleverd, word je ingedeeld en uitgenodigd voor het theorie-examen en de selectiedag van ronde 1. De uitnodiging ontvang je uiterlijk twee weken voor het toelatingsexamen. Hierin staat de data waarop je bent ingedeeld, deze zijn bindend.

Uitslag

De uitslag van het theoretisch gedeelte wordt vastgelegd in een advies, dat doorgegeven wordt aan de commissie voor het praktische examen. De uitslag van het praktijkgedeelte krijg je mondeling meegedeeld en gemotiveerd.

Op basis van beide examens kunnen de volgende adviezen gegeven worden:
• je bent toelaatbaar tot de bacheloropleiding
• je bent toelaatbaar tot de basisopleiding
• je wordt afgewezen.

Of je daadwerkelijk geplaatst wordt hangt verder nog af van het aantal beschikbare plaatsen voor je hoofdvak en van het niveau van andere kandidaten. Je ontvangt via Studielink een bericht of je wel of niet geplaatst bent.

Kan ik me nog aanmelden?

Kijk op de centrale pagina Status Toelatingen om te zien voor welke opleidingen aanmelding nog mogelijk is.

Test jezelf

Wil je weten of je klaar bent voor het theoretisch toelatingsexamen? 

Klik hier en doe de test

Overzicht en examenvoorbeeld

Contact

Kijk eerst of het antwoord op je vraag bij de categorie "Toelating" van Vraag en Antwoord staat. Is dat niet het geval, of heb je een andere vraag? Neem contact op met de Servicebalie Studentzaken via sz@hku.nl.

Aanmelden in het kort

1. Meld je met je DigiD aan via Studielink

2. Doe toelatingsexamen

3. Schrijf je in via Studielink