HKU

Je volgt hoofdvaklessen, doet onderzoek en loopt stage, maar stelt verder zelf een studieprogramma samen dat past bij jouw ambities.

Individuele ontwikkeling en studieplan

Een ontwikkeling tot professional met een sterke identiteit en een duidelijk profiel vraagt om een individuele ontwikkeling. Hiervoor kun je rekenen op individuele begeleiding door een mentor en hoofdvakdocent. Tegelijk volg je groepslessen om te leren van je medestudenten.

Van jou als student wordt een zelfstandige en professionele houding en werkwijze verwacht om deze ontwikkeling aan te gaan.

Tijdens de eerste weken van je studie schrijf je een studieplan dat begint bij jouw persoonlijke fascinaties en concreet uitwerking krijgt in een vakkenpakket, een onderzoeksvoorstel en een praktijkprojectplan.

Artistieke ontwikkeling

Je hebt wekelijks 75 minuten hoofdvak. Afhankelijk van je afstudeerrichting en studieplan bespreek je met je hoofdvakdocent aan welk repertoire je werkt, en hoe het programma van je eindconcert eruit ziet. Daarnaast kun je kiezen voor of correpetitie, of een individueel bijvak.

Artistiek onderzoek

Het doen van artistiek onderzoek draagt bij aan je ontwikkeling als professioneel musicus. Je kiest een onderzoeksgebied dat je interesse heeft en integraal onderdeel van je studieplan en afstudeerconcert uit kan maken. Na enkele lessen onderzoeksvaardigheden stel je een onderzoeksplan op, waarna je het onderzoek gaat uitvoeren. Het proces wordt afgerond met een schriftelijke verantwoording en een presentatie

Praktijkproject

Door het doen van een praktijkproject kun je een tot nu toe voor jou nog onbekend deel van het werkveld verkennen, of een bestaand praktijk project een boost geven. Je kunt bijvoorbeeld stage lopen bij een productiebureau, een educatieve instelling of boekingskantoor en onderzoeken of deze werkzaamheden iets voor je zijn, of hoe deze kant van het werkveld zich verhoudt tot jouw rol als musicus. Ook kun je zelf een project initiëren (bijvoorbeeld een concertserie) waarbij je een expliciete rol als cultureel ondernemer / producent aanneemt, of juist die van conceptueel ontwerper of uitvoerend musicus.

Je neemt zelf het initiatief tot het vinden van een plek of omgeving om dit project te doen. Vervolgens schrijf je een bondig projectplan. Na het uitvoeren van het project sluit je af met een evaluatie en reflectie.

Keuzevakken, samenspel en projecten

Een deel van het studieprogramma vul je helemaal zelf in met keuzevakken, samenspel en/of projecten (bijvoorbeeld orkestprojecten). Je bepaalt zelf in welke balans je deze onderdelen een plek geeft in je studieprogramma.

Multidisciplinair

Als student van HKU krijg je ook de kans deel te nemen aan multidisciplinaire projecten en cross-overs te maken binnen verschillende kunstdisciplines die bij HKU aanwezig zijn.

Curriculumschema

Pre-master (alleen bij Pathway Performance)

Bij aanmelding voor de master kun je naar aanleiding van je toelatingsexamen het advies krijgen een pre-master te doen, voordat je aan de masteropleiding begint. De pre-master heeft de maximale duur van een studiejaar en is een vorm van contractonderwijs.

Graad

Na het afronden van je studie krijg je de graad Master of Music die je als MMus afgekort achter je naam kunt vermelden.

Speel historisch orgel én andere historische toetsinstrumenten!

Heb je interesse om je te verdiepen in Historische toetsinstrumenten?
Je kunt aan HKU Utrechts Conservatorium een masteropleiding doen, waarin je je niet alleen richt op Historisch Orgelspel (waarmee je toelating doet), maar ook op andere Historische toetsinstrumenten zoals klavecimbel en fortepiano.
En ook leuk: naast het hoofdvak orgel (het volledige repertoire) kun je hier ook kerkmuziek en beiaard studeren.
Voor meer informatie kun je terecht bij studieleider Cecile Rongen via cecile.rongen@hku.nl