HKU

De toelating omvat een auditie en een (motivatie)gesprek.

Algemene toelatingseisen

Een voorwaarde voor toelating is dat je kunt aantonen dat je een Bachelor of Music of Bachelor of Music in Education in Nederland of een vergelijkbare opleiding in het buitenland hebt afgerond of tijdig zult afronden.

Toelatingsprocedure

Na je aanmelding in Studielink ontvang je van ons een ontvangstbevestiging waarin precies staat wat je moet doen en wat we van je verwachten. Een onderdeel hiervan is het invullen van een vragenlijst over je motivatie, en het opsturen van je cv.
Voor het hoofdvak compositie wordt ook een portfolio gevraagd. Het format van de opdracht ontvang je ná aanmelding in Studielink.

Wanneer wij alle vereiste documenten op tijd van je hebben ontvangen, word je uitgenodigd voor een toelatingsexamen. Je krijgt uiterlijk twee weken voor het toelatingsexamen bericht over de dag en tijd waarop jouw examen staat gepland. Deze planning is bindend.

Data toelatingen

De aanmelddeadline is 1 februari 2020.

De toelatingsexamens vinden plaats van 30 maart tot en met 9 april 2020.

Kan ik me nog aanmelden?

Kijk op de centrale pagina Status Toelatingen om te zien voor welke opleidingen aanmelding nog mogelijk is.

Auditie en toelatingsgesprek

Tijdens het toelatingsexamen toon je jouw werk, ervaring en talent. Informatie over de exacte procedure krijg je met de uitnodiging voor de toelating.


De toelating omvat een live auditie (m.u.v. hoofdvak compositie bij Klassieke Muziek) en een motivatiegesprek. Dit geldt óók voor doorstromers vanuit het bachelorprogramma van HKU Utrechts Conservatorium.  Tijdens het toelatingsgesprek zal gesproken worden over je motivatie en kun je je studieplan toelichten. Het is belangrijk om je leervragen helder uit te leggen aan de toelatingscommissie: je richt je masterstudie straks immers voor een groot deel zelf in.


Voor je live auditie bereid je 20 minuten muziek voor, zowel solo als samenspel. Hierbij geldt voor de Master of Music een vrije repertoirekeuze. De keuze van je repertoire is een afspiegeling van hoe jij je als musicus wilt ontwikkelen. Je moet de keuze voor je repertoire daarom tijdens het motivatiegesprek kunnen onderbouwen.


Denk hierbij aan het volgende:

  • als je je voornamelijk als uitvoerend musicus wilt ontwikkelen, dan zul je met je speelniveau, en je reeds opgedane ervaring moeten aantonen over voldoende mogelijkheden hiertoe te beschikken;
  • als je je als creërend/componerend musicus wilt profileren, dien je uiteraard eigen composities te laten horen;
  • doe je toelating voor historisch viool of altviool, dan ligt een 17e eeuws repertoire voor de hand. Vraag zonodig suggesties aan de studieleider.
  • stap je over van modern cello naar historisch cello, laat dan wat horen uit zowel de 17e, vroeg 18e en laat 18e eeuw, zodat duidelijk is dat je voldoende achtergrond hebt. Vraag zonodig suggesties aan de studieleider;
  • wil je je muzikantschap in een jazz- en pop context ontwikkelen, bijvoorbeeld als klassiek opgeleid musicus, dan laat je in je programma horen hoe je artistiek deze grenzen wilt gaan overschrijden;
  • liggen je leerdoelen vooral op educatief vlak, dan zul je je spelende vaardigheden in deze context en gerelateerd aan je beschreven studieplan moeten laten horen;
  • ben je veel met productie bezig? laat dat dan ook horen tijdens je live auditie;
  • heb je multidisciplinaire leerambities, toon de commissie dan zo helder mogelijk hoe je je verder als performer wilt ontwikkelen.

De commissie zal op grond van zowel je performance als je motivatie tot een beslissing komen. Twijfel je over je repertoirekeuze, neem dan contact op met de studieleider van de betreffende opleiding voor enkele suggesties.


Taaltest

Studenten die hun vooropleiding buiten Nederland of Vlaanderen hebben gevolgd, dienen voor bacheloropleidingen te voldoen aan de taaleis.

Begeleiding auditie

Jazz &Pop
Bij voorkeur neem je je eigen musici mee. Je kan voorafgaand aan de auditie inspelen. Mocht je begeleid willen worden door studenten van onze opleiding (HKU Combo) dan kon je dat aangeven bij je aanmelding in Studielink. Zorg dat je goed leesbare partijen bij je hebt, geprint, en in viervoud.

Klassiek en Historisch
Er is een pianist ter begeleiding aanwezig bij de audities van klassieke muziek.
Bij de hoofdvakken van historische instrumenten is een klavecinist als begeleiding aanwezig. Je mag ook een eigen begeleider meenemen. Zorg dat je de bladmuziek uitgeprint meeneemt. Je kan voorafgaand aan de auditie inspelen maar niet met de begeleiders van HKU.

Musician 3.0
Bij voorkeur neem je je eigen musici mee als begeleiding mee. Anders is het ook mogelijk door de toelatingscommissie begeleid te worden. Zorg dat je de bladmuziek uitgeprint meeneemt.

Contact

Kijk eerst of het antwoord op je vraag bij de categorie "Toelating" van Vraag en Antwoord staat. Is dat niet het geval, of heb je een andere vraag? Neem contact op met de Servicebalie Studentzaken via sz@hku.nl.

Aanmelden in het kort

1. Meld je met je DigiD aan via Studielink
2. Doe toelatingsexamen
3. Schrijf je in via Studielink