HKU

Je stelt zelf een studieprogramma samen - dat past bij jouw ambities - waar hoofdvaklessen, artistiek onderzoek en een praktijkproject onderdeel van uitmaken.

Geef je talent een gezicht

Je volgt hoofdvaklessen, doet onderzoek en loopt stage, maar stelt verder zelf een studieprogramma samen dat past bij jouw ambities.


Wat leer je?

Om je te kunnen ontwikkelen tot een professional met een sterke identiteit en een duidelijk profiel zul je zelf een beeld moeten vormen van wat dat voor jou betekent, en welke competenties je daarvoor tijdens de tweejarige master wilt ontwikkelen. Je leert ‘meester’ te worden van je eigen leertraject, tijdens en ook nog na de masteropleiding, in je ontwikkeling tot professioneel musicus.

Onder begeleiding van je mentor en hoofdvakdocent schrijf je hiervoor een studieplan, dat begint bij jouw persoonlijke fascinaties en concreet uitwerking krijgt in een vakkenpakket, een onderzoeksvoorstel en een praktijkprojectplan.


Je kunt vakken volgen binnen het Utrechts Conservatorium, denk bijvoorbeeld aan ensemblespel, podiumpresentatie, Music, Art & Culture, of Learning Strategies. Ook kun je vakken volgen aan andere HKU-schools zoals Kunst en Economie en Muziek en Technologie of zelfs aan een andere onderwijsinstelling.


Meer over het studieprogramma

Twee afstudeerrichtingen

Je kiest een van de twee afstudeerrichtingen: Performing Musician for the Stages (PMS) of Performing Musician in Applied Contexts (PMAC). 


PMS richt zich op het uitvoeren van muziek op verschillende podia: van popconcerten en opera, tot kamermuziek en solovoorstellingen. De artistiek - ambachtelijke vormgeving en uitvoering staan centraal.


Binnen PMAC onderzoek je verschillende mogelijke toepassingen van het muzikantschap in andere contexten, zoals bijvoorbeeld educatie, ondernemerschap of productie.


In beide gevallen studeer je af met een eindconcert waarin je jezelf als musicus presenteert. In het geval van Performing Musician for the Stages kun je denken aan een concert, al dan niet op een meer of minder traditioneel podium, waarbij jij een grote rol hebt in de artistieke vormgeving en uitvoering.


In het  geval van Performing Musician in Applied Contexts kun je denken aan een concert voor een specifieke doelgroep (bv voor/met leerlingen),  een interactief deel met het publiek, een concert als onderdeel van een festival met een bepaald thema, een concert op een specifieke locatie, enz, waarbij jij ook musiceert en dus jezelf als musicus laat zien, en ook een grote rol vervult in het ontwerp en/of de productie.


Binnen beide afstudeerrichtingen geldt dat het artistiek onderzoek ondersteunend is aan het afstuderen, en dat het praktijkproject hiervan ook onderdeel uit kan maken. Dit laatste is echter niet noodzakelijk.

Waarom deze MMus?

De MMus Performance Pathway aan HKU onderscheidt zich door de aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling tot een professional met een sterke identiteit. Je maakt je eigen studieplan en krijgt de ruimte om te experimenteren en te onderzoeken. Hierbij krijg je persoonlijke begeleiding van een mentor en docenten. Verder loop je stage, doe je artistiek onderzoek en neem je deel aan projecten, artist-in-residences, workshops, clinics en masterclasses. Je analyseert al deze activiteiten en reflecteert op context, proces en eindproduct. Zo ontwikkel je je eigen professionele en artistieke visie.

Aanmelden en toelating

Tijdens het toelatingsexamen toon je jouw werk, ervaring en talent. Een voorwaarde voor toelating is dat je kan aantonen dat je een muziekvakopleiding in Nederland of een vergelijkbare opleiding in het buitenland hebt afgerond of binnenkort zult afronden.

Lees verder

Meer informatie en contact

Voor meer informatie over de Master Music aan HKU Utrechts Conservatorium kun je contact opnemen met Hannie van Veldhoven (Jazz & Pop), Christian Boel (Musician 3.0) of Joop van Deuren (Klassieke Muziek en Historische Uitvoeringspraktijk), op 030-2314044 of sz@hku.nl.

Feiten

• Graad: Master of Music (CROHO-code 44739)

• Voltijdstudie van 2 jaar (120 ECTS)

Selectie via toelatingstest

• Locatie: HKU Utrechts Conservatorium

Studiekosten