HKU

Aan de afdeling Klassieke Muziek ontwikkel je je tot een muzikale professional met een breed vakmanschap en een heldere artistieke visie.

Hoofdvak

De beheersing van je hoofdvakinstrument vormt de hoeksteen van de opleiding. Je werkt elke dag aan je instrumentale vaardigheden door zelfstudie en krijgt wekelijks les van je hoofdvakdocent. Daarnaast volg je groepslessen gericht op jouw hoofdvak. Zo volgen zangers fysiologie, declamatie, Duits, Italiaans en Frans en krijgen pianisten lessen improvisatiespel, prima vista en 'ensemble duospel', waarin ze het samenspel met (melodie)instrumenten oefenen.

Je doet podiumervaring op tijdens de vele voorspeelavonden en concerten die jaarlijks plaatsvinden, zowel in onze Fentener van Vlissingenzaal als in de Hertz-zaal van TivoliVredenburg, waar we maandelijks lunchconcerten organiseren. Ook volg je masterclasses met grootheden uit het werkveld.

Projectweken

Een aantal keer per jaar neem je deel aan een project. Tijdens deze projectweken verdiep je je een week lang in één onderwerp zoals een opera of een orkestproject waarin je vertrouwd raakt met de beroepspraktijk. In je projectweek werk je intensief samen en werk je toe naar een eindpresentatie, meestal een concert.

Coaching en profilering

Gedurende de hele studie word je begeleid in je leerproces. Niet alleen door je hoofdvakdocent, maar ook door docenten die andere vakken geven. Het vak ‘oriëntatie op studie en beroep’ biedt meer zicht op de studie en het latere werkveld. Tijdens panelsessies vertellen alumni, docenten en andere professionals over hun beroepspraktijk. Het vak professionele communicatie leert je om te reflecteren op je eigen ontwikkeling en effectief te communiceren in verschillende beroepscontexten. Hoe geef en ontvang je feedback? Wat zijn je ambities voor de toekomst en hoe formuleer je deze doelen op een slimme manier?

Vanaf het derde jaar biedt het studieprogramma meer ruimte, die je vult met activiteiten in het werkveld, projecten of keuzevakken zoals toegepaste analyse, muziek en zingeving, beiaard, contrapunt of basso continuo. Samen met een studiecoach werp je een blik op de toekomst. Waar wil je staan na je eindexamen? Van welke stijlen of periodes gaat je hart sneller kloppen? Waar ligt je kracht? En hoe wil je die inzetten? Je formuleert een leervraag en stelt een plan op voor je laatste twee jaar, waarin je artistieke eigenheid centraal staat. Zo wordt je muzikale profiel steeds scherper.

Ensembles

HKU Utrechts Conservatorium kent een echte samenspeelcultuur. Vanaf het eerste jaar neem je deel aan het kamermuziekprogramma. Je wordt ingedeeld in een ensemble. Je kiest samen met je medestudenten een coach met wie je werkt aan interpretatie en samenspel. Tijdens een kamermuziek-marathon voer je de stukken uit voor publiek.

Ook speel je meerdere keren per jaar met het HKU-orkest, bijvoorbeeld tijdens de projectweken. Je speelt dan samen met masterstudenten, zodat je van hun ervaring kunt leren. Het repertoire bestaat mede uit stukken van onze compositiestudenten, naast het ijzeren repertoire.

Theorie

Verschillende vakken brengen je de vaardigheden bij om muziek ook theoretisch te doorgronden. Denk aan toegepaste muziektheorie en solfège, muziek en vormleer en praktische harmonie. Je verkent onderwerpen als tonaliteit, ritme, instrumentatie, contrapunt en harmonie door zelf korte passages te schrijven. Ook ontwikkel je je muzikaal voorstellingsvermogen: een cruciaal analytisch instrument bij het musiceren en luisteren. Daarnaast volg je lessen over de geschiedenis van klassieke muziek waarin je je repertoirekennis uitbreidt en een referentiekader opbouwt.

Educatie

Vanaf het tweede jaar ontwikkel je je ook als docent. Je volgt methodieklessen specifiek gericht op jouw hoofdvakinstrument, maar ook algemene lessen over educatie zoals didactiek en pedagogiek. Hoe bouw je een les op? Hoe stel je leerdoelen voor jezelf en je leerling? Je verdiept je in de muzikale ontwikkeling van kinderen en de psychologie van het leren en past theorieën en modellen toe op je eigen lessen.

Je loopt stage bij docenten in het werkveld, waarbij je een aantal lessen observeert en natuurlijk ook zelf lesgeeft. Ook doe je een stage waarin je werkt met een groep zoals een leerorkest. Je sluit het educatietraject af in het vierde jaar met een onderzoek waarin jouw visie op educatie duidelijk naar voren komt, gebaseerd op bronnen zoals boeken, interviews of methodes.

Bijvak piano

De eerste twee jaar van je studie krijg je pianoles. Het zijn essentiële lessen voor je harmonisch overzicht en voor het plaatsen van muziektheoretische kennis. Daarnaast ontwikkel je de pianovaardigheden om leerlingen te begeleiden in je eigen lessen.

Graad, titel

Na het afronden van deze studie krijg je de graad Bachelor of Music die je als BMus afgekort achter je naam kunt vermelden. Bij dit diploma hoort een supplement waarop vermeld staat welke specialisatie, vakken en projecten je tijdens je studie hebt gedaan.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze opleiding kun je terecht op onze Open Dag of neem je contact op: sz@hku.nl.