HKU

Om toegelaten te worden tot HKU Utrechts Conservatorium doe je een toelatingsexamen dat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte bestaat. Deze worden apart afgenomen.

Hoe werkt het?

Om toegelaten te worden tot HKU Utrechts Conservatorium doe je een toelatingsexamen dat uit twee onderdelen bestaat, namelijk een theoretisch en een praktisch gedeelte. Houd er rekening mee dat deze apart worden afgenomen.

Na de verwerking van je aanmelding via Studielink, krijg je - uiterlijk twee weken voor het examen - bericht over de dagen en tijden waarop jouw examens staan gepland. Deze planning is bindend.

Theoretisch toelatingsexamen

Het theoretische gedeelte van het toelatingsexamen is voor alle hoofdvakken vrijwel hetzelfde. Je krijgt een aantal schriftelijke vragen op het gebied van de algemene muziekleer en een luistervaardigheidstest.

Praktisch toelatingsexamen

Tijdens het praktisch toelatingsexamen speel of zing je een aantal stukken uit verschillende stijlperioden, een aantal etudes of andere technische oefeningen. De commissie zal een keuze maken uit je repertoirelijst. De toelatingseisen, inclusief repetoirelijst, zijn per instrument te downloaden van deze pagina.

Begeleiding
Er is een correpetitor aanwezig om je te begeleiden aan de piano. Zorg dat je de pianopartijen bij je hebt. Het is van belang dat ze gemakkelijk omslaan, dus geen losse kopietjes. Omdat er geen tijd is om te repeteren, hoef je van tevoren geen partijen op te sturen. Je mag je natuurlijk ook laten begeleiden door je eigen pianist.

Data toelatingen

De deadline voor aanmelden is 1 februari 2018.

De praktische toelatingsexamens vinden plaats tussen 2 en 14 april 2018.

Het theoretische toelatingsexamen wordt altijd voor het praktijkexamen gepland. De theorie-examens vinden plaats op zaterdag 3, 10 en 17 maart en in de eerste twee weken van april.

De zaterdagen in maart 2018 zijn gereserveerd voor kandidaten die in Nederland wonen.


Eind januari 2018 worden de gereserveerde toelatingsdata per hoofdvak op deze pagina gepubliceerd. Deze zijn onder voorbehoud. De precieze datum van jouw theorie- en praktijkexamen staan in de uitnodiging die je uiterlijk twee weken voor de toelating per email ontvangt.

Toelatingseisen Strijkinstrumenten:

Toelatingseisen Blaasinstrumenten:

Toelatingseisen Overig:

Uitslag

De uitslag van het theoretisch gedeelte wordt vastgelegd in een advies, dat doorgegeven wordt aan de commissie voor het praktische examen. De uitslag van het praktijkgedeelte krijg je mondeling meegedeeld en gemotiveerd.

Op basis van beide examens kunnen de volgende adviezen gegeven worden:
• je bent toelaatbaar tot de bacheloropleiding
• je bent toelaatbaar tot de vooropleiding
• je wordt afgewezen.

Of je daadwerkelijk wordt toegelaten hangt verder nog af van het aantal beschikbare plaatsen voor je hoofdvak en van het niveau van andere kandidaten. Je ontvangt schriftelijk bericht of je wel of niet geplaatst bent.

Kan ik me nog aanmelden?

Kijk op de centrale pagina Status Toelatingen om te zien voor welke opleidingen aanmelding nog mogelijk is.

En verder

Toelating per geluidsdrager
Het is niet mogelijk om toelating te doen per geluidsdrager.

Vrijstellingen
De examencommissie beslist over vrijstellingsaanvragen. Er wordt individueel bekeken welke onderdelen je geheel of gedeeltelijk moet volgen. Dit geldt bijvoorbeeld als je Muziekwetenschap gestudeerd hebt of ergens anders muziekvakonderwijs gevolgd hebt. Aanvragen lopen, na toelating, via de tutor.

Tijdens de toelatingsdag
Wees erop bedacht dat het toelatingsexamen een rommelige situatie kan zijn en geen concert zoals je misschien bent gewend: de leden van commissie hebben veel formulieren in te vullen en rommelen daarom zo nu en dan in je papieren. Bovendien vindt er in de kamer naast je waarschijnlijk een ander toelatingsexamen plaats.

Docenten
In de docentenlijst vind je alle docenten per afdeling.

Examenvoorbeelden

Test jezelf

Wil je weten of je klaar bent voor het theoretisch toelatingsexamen? 

Klik hier en doe de test

Contact

Kijk eerst of het antwoord op je vraag bij de categorie "Toelating" van Vraag en Antwoord staat. Is dat niet het geval, of heb je een andere vraag? Neem contact op met de Servicebalie Studentzaken via sz@hku.nl.

Aanmelden in het kort

1. Meld je met je DigiD aan via Studielink
2. Doe toelatingsexamen
3. Schrijf je in via Studielink