HKU

Om toegelaten te worden tot HKU Utrechts Conservatorium doe je een toelatingsexamen dat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte bestaat. Deze worden apart afgenomen.

Profiel

In het algemeen kunnen we stellen dat het belangrijk is dat je duidelijk kunt maken dat je je instrument goed beheerst en dat je je muzikale talent breed kunt inzetten. Vakmanschap, maar zeker ook eigenheid is belangrijk.

Betreffende vakmanschap: laat horen dat je ritmisch, harmonisch en melodisch inzicht hebt. Soms onderbreekt de commissie je halverwege als zij vindt dat je de nodige informatie al hebt gegeven. Het is dus zaak om in je stuk zo snel mogelijk to the point te komen: niet te veel lange solo’s van medespelers en/of geen onnodige herhalingen.

Betreffende eigenheid: waarmee kun je je onderscheiden? Laat zien waar je mee bezig bent. Dit kan zijn: eigen composities of arrangementen, verbinding met andere kunstdisciplines, verbinding van analoge met digitale muziek, je eigen projecten, alles waarmee je je muzikale talent als vocalist/instrumentalist kunt aantonen.

Hoe werkt het?

Om toegelaten te worden tot HKU Utrechts Conservatorium doe je een toelatingsexamen dat uit twee onderdelen bestaat, namelijk een theoretisch en een praktisch gedeelte. Houd er rekening mee dat deze apart worden afgenomen.

Na de verwerking van je aanmelding via Studielink, krijg je - uiterlijk twee weken voor het examen - bericht over de dagen en tijden waarop jouw examens staan gepland. Deze planning is bindend.

Data toelatingen

De deadline voor aanmelden is 1 februari 2018.

De toelatingen vinden plaats tussen 3 en 13 april 2018.

Theoretisch toelatingsexamen

Bij het theoretische gedeelte van het toelatingsexamen krijg je een aantal schriftelijke vragen op het gebied van de algemene muziekleer en een gehoortest. Beide onderdelen duren ongeveer een kwartier.

Aan bod komen:
• goede kennis van de grondslagen van de muziektheorie;
• de toonladders
• de akkoordenleer
• de muziekleer
• het opbouwen, zingen en herkennen van toonladders, twee- en drieklanken
• het zingen van een eenvoudige melodie in de G- of F-sleutel, ook op notennamen
• het noteren van een eenvoudig melodisch fragment
• het tikken van een ritme

Praktisch toelatingsexamen

De specifieke toelatingseisen per hoofdvak/instrument staan onderaan deze pagina .

In het algemeen kunnen we stellen dat het belangrijk is dat je duidelijk kunt maken dat je ritmisch, harmonisch en melodisch inzicht hebt. Soms onderbreekt de commissie je halverwege als zij vindt dat je de nodige informatie al hebt gegeven. Het is dus zaak om in je stuk zo snel mogelijk to the point te komen: niet te veel lange solo’s van medespelers en/of geen onnodige herhalingen.

De commissie kan je ook vragen om:
• op gehoor functioneel mee te spelen of te zingen met een onbekend, eenvoudig stuk, zonder dat je hierover enige aanwijzing krijgt (solfège en inzicht)
• een korte, uitgeschreven lijn te spelen of te zingen (lezen)
• aan de hand van een gegeven tempo (clicktrack) een zelf gekozen partij te spelen of te zingen

Begeleiding
Je kunt je tijdens het toelatingsexamen laten begeleiden door een combo van het conservatorium. Neem in dat geval leesbare partijen mee. Geef in Studielink duidelijk aan of je met dit conservatoriumcombo wilt spelen, of je met een eigen band komt of dat je zonder begeleiding wilt spelen.

Voorselectie hoofdvak Gitaar en Zang
Zowel Gitaar als Zang kent dit jaar een voorselectie op basis van een in te zenden Youtube-filmpje.
Alle informatie vind je in het pdf's met de toelatingseisen voor de betreffende opleidingen.
Daarnaast ontvang je via Studielink een bericht met een oproep om je filmpje aan te leveren.

Kan ik me nog aanmelden?

Kijk op de centrale pagina Status Toelatingen om te zien voor welke opleidingen aanmelding nog mogelijk is.

Uitslag

De uitslag van het theoretisch gedeelte wordt vastgelegd in een advies, dat doorgegeven wordt aan de commissie voor het praktische examen. De uitslag van het praktijkgedeelte krijg je mondeling meegedeeld en gemotiveerd.

Op basis van beide examens kunnen de volgende adviezen gegeven worden:
• je bent toelaatbaar tot de bacheloropleiding
• je bent toelaatbaar tot de vooropleiding
• je wordt afgewezen.

Of je daadwerkelijk wordt toegelaten hangt verder nog af van het aantal beschikbare plaatsen voor je hoofdvak en van het niveau van andere kandidaten. Je ontvangt schriftelijk bericht of je wel of niet geplaatst bent.

Hoofdvakken Jazz & Pop

• blaasinstrumenten: fluit, saxofoon, trompet, trombone, klarinet
• snaarinstrumenten: gitaar, basgitaar, contrabas
• piano
• drums
• zang
• overig

Toelatingseisen per instrument

Dit zijn de toelatingseisen voor 2016-2017 en geven een indicatie van wat je kunt verwachten. De nieuwe versies komen in eind 2017 online.

En verder

Toelating per geluidsdrager
Het is niet mogelijk om toelating te doen per geluidsdrager.

Vrijstellingen
De examencommissie beslist over vrijstellingsaanvragen. Er wordt individueel bekeken welke onderdelen je geheel of gedeeltelijk moet volgen. Dit geldt bijvoorbeeld als je Muziekwetenschap gestudeerd hebt of ergens anders muziekvakonderwijs gevolgd hebt. Aanvragen lopen, na toelating, via de tutor.

Tijdens de toelatingsdag
Wees erop bedacht dat het toelatingsexamen een rommelige situatie kan zijn en geen concert zoals je misschien bent gewend: de leden van commissie hebben veel formulieren in te vullen en rommelen daarom zo nu en dan in je papieren. Bovendien vindt er in de kamer naast je waarschijnlijk een ander toelatingsexamen plaats.

Overige instrumenten
Staat het instrument waarmee je toelating wil doen er niet bij? Neem contact op met de Servicebalie Studentzaken om de mogelijkheden te bespreken.

Docenten
In de docentenlijst vind je alle docenten per afdeling.

Test jezelf

Wil je weten of je klaar bent voor het theoretisch toelatingsexamen?
Klik hier en doe de test.

Examenvoorbeeld

Contact

Kijk eerst of het antwoord op je vraag bij de categorie "aanmelden" van Vraag en Antwoord staat. Is dat niet het geval, of heb je een andere vraag? Neem contact op met de Servicebalie Studentzaken via sz@hku.nl.

Aanmelden in het kort

1. Meld je met je DigiD aan via Studielink

2. Doe toelatingsexamen

3. Schrijf je in via Studielink