HKU

Om toegelaten te worden tot HKU Utrechts Conservatorium doe je een toelatingsexamen dat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte bestaat. Deze worden apart afgenomen.

Profiel

In het algemeen kunnen we stellen dat het belangrijk is dat je duidelijk kunt maken dat je je instrument goed beheerst en dat je je muzikale talent breed kunt inzetten. Vakmanschap, maar zeker ook eigenheid is belangrijk. Waarmee kun je je onderscheiden? Laat zien waar je mee bezig bent. Dit kan zijn: eigen composities of arrangementen, verbinding met andere kunstdisciplines, verbinding van analoge met digitale muziek, je eigen projecten, alles waarmee je je muzikale talent als vocalist/instrumentalist kunt aantonen.

Hoe werkt het?

Om toegelaten te worden tot HKU Utrechts Conservatorium doe je een toelatingsexamen dat uit twee onderdelen bestaat, namelijk een theoretisch en een praktisch gedeelte. Houd er rekening mee dat deze apart worden afgenomen.

Na de verwerking van je aanmelding via Studielink en het inleveren van een vragenlijst, krijg je - uiterlijk twee weken voor het examen - bericht over de dagen en tijden waarop jouw examens staan gepland. Deze planning is bindend.

Data toelatingen

De aanmelddeadline is 1 februari 2020.


Praktijkexamen

De praktijkexamens vinden plaats van 30 maart tot en met 9 april 2020.

Overzicht gereserveerde toelatingsdata per hoofdvak (pdf)


Theorie-examen

Het theoretische toelatingsexamen wordt altijd voor het praktijkexamen gepland.

De theorie-examens vinden plaats op zaterdag 7 en 14 maart en in de eerste twee weken van april.

De zaterdagen in maart zijn gereserveerd voor kandidaten die in Nederland wonen.

Theoretisch toelatingsexamen

Bij het theoretische gedeelte van het toelatingsexamen krijg je een aantal schriftelijke vragen op het gebied van de algemene muziekleer en een gehoortest. Beide onderdelen duren ongeveer een kwartier.

Aan bod komen:
• goede kennis van de grondslagen van de muziektheorie;
• de toonladders
• de akkoordenleer
• de muziekleer
• het opbouwen, zingen en herkennen van toonladders, twee- en drieklanken
• het zingen van een eenvoudige melodie in de G- of F-sleutel, ook op notennamen
• het noteren van een eenvoudig melodisch fragment
• het tikken van een ritme

Praktisch toelatingsexamen

De specifieke toelatingseisen per hoofdvak/instrument staan onderaan deze pagina .

In het algemeen kunnen we stellen dat het belangrijk is dat je duidelijk kunt maken dat je naast creativiteit en eigenheid ook ritmisch, harmonisch en melodisch inzicht hebt.

Het is zaak om in je spel zo snel mogelijk to the point te komen: niet te veel lange solo’s van medespelers en/of geen onnodige herhalingen, want het gaat hier om jou. Laat vooral horen waar je artistieke kracht ligt: wat heb jij muzikaal te vertellen?

Begeleiding
Je kunt je tijdens het toelatingsexamen laten begeleiden door studenten van het conservatorium. Geef in Studielink duidelijk aan of je met dit conservatoriumcombo wilt spelen.

Voorselectie hoofdvak Gitaar en Zang
Zowel Gitaar als Zang kent dit jaar een voorselectie op basis van een in te zenden filmpje.
Alle informatie vind je in het pdf's met de toelatingseisen voor de betreffende opleidingen. De deadline van het uploaden van het filmpje is 9 februari 2020.

Na je aanmelding in Studielink ontvang je per e-mail instructies om dit filmpje te uploaden.

Kan ik me nog aanmelden?

Kijk op de centrale pagina Status Toelatingen om te zien voor welke opleidingen aanmelding nog mogelijk is.

Hoofdvakken Jazz & Pop

• blaasinstrumenten: fluit, saxofoon, trompet, trombone, klarinet
• snaarinstrumenten: gitaar, basgitaar, contrabas
• piano
• drums
• zang
• overig

Toelatingseisen per instrument

Uitslag

De uitslag van het theoretisch gedeelte wordt vastgelegd in een advies, dat doorgegeven wordt aan de commissie voor het praktische examen. De uitslag van het praktijkgedeelte krijg je mondeling meegedeeld en gemotiveerd.

Op basis van beide examens kunnen de volgende adviezen gegeven worden:
• je bent toelaatbaar tot de bacheloropleiding
• je bent toelaatbaar tot de vooropleiding
• je wordt afgewezen.

Of je daadwerkelijk wordt toegelaten hangt verder nog af van het aantal beschikbare plaatsen voor je hoofdvak en van het niveau van andere kandidaten. Je ontvangt schriftelijk bericht of je wel of niet geplaatst bent.

En verder

Toelating per geluidsdrager
Het is niet mogelijk om toelating te doen per geluidsdrager.

Vrijstellingen
De examencommissie beslist over vrijstellingsaanvragen. Er wordt individueel bekeken welke onderdelen je geheel of gedeeltelijk moet volgen. Dit geldt bijvoorbeeld als je Muziekwetenschap gestudeerd hebt of ergens anders muziekvakonderwijs gevolgd hebt. Aanvragen lopen, na toelating, via de tutor.

Tijdens de toelatingsdag
Wees erop bedacht dat het toelatingsexamen een rommelige situatie kan zijn en geen concert zoals je misschien bent gewend: de leden van commissie hebben veel formulieren in te vullen en rommelen daarom zo nu en dan in je papieren. Bovendien vindt er in de kamer naast je waarschijnlijk een ander toelatingsexamen plaats.

Overige instrumenten
Staat het instrument waarmee je toelating wil doen er niet bij? Neem contact op met de Servicebalie Studentzaken om de mogelijkheden te bespreken.

Docenten
In de docentenlijst vind je alle docenten per afdeling.

Test jezelf

Wil je weten of je klaar bent voor het theoretisch toelatingsexamen?
Klik hier en doe de test.

Examenvoorbeeld

Contact

Kijk eerst of het antwoord op je vraag bij de categorie "Toelating" van Vraag en Antwoord staat. Is dat niet het geval, of heb je een andere vraag? Neem contact op met de Servicebalie Studentzaken via sz@hku.nl.

Aanmelden in het kort

1. Meld je met je DigiD aan via Studielink

2. Doe toelatingsexamen

3. Schrijf je in via Studielink