HKU

Aan de afdeling voor Historische Uitvoeringspraktijk leer je je te ontwikkelen tot een musicus met een brede instrumentbeheersing. Daarnaast leer je de vaardigheid te ontwikkelen door onderzoek tot een historisch geïnformeerde of geïnspireerde uitvoering te komen.

Het is een permanente zoektocht...

Elke uitvoering begint met onderzoek. Welke instrumenten had een componist tot zijn beschikking? Welke speeltechnieken, stokken, snaren en rieten werden gebruikt in een bepaald land en in een bepaalde periode? Wat waren de esthetische idealen van de tijd?

De antwoorden op deze vragen zoek je in primaire bronnen zoals instrumenten, methodes voor instrumenten, compositie, theorie of filosofie en in schilderijen, brieven, krantenartikelen, essays en (reis)dagboeken. Met de kritische houding van een musicoloog en de hulp van secundaire bronnen probeer je na te gaan wat een bron écht vertelt. Dat is niet eenvoudig, want hoe betrouwbaar is een bron? Hoe distilleer je historische feiten uit subjectieve bronnen zoals brieven, verhandelingen of recensies? Hoe weet je of een mening representatief is voor de tijdgeest? En hoe ga je om met lacunes in de bronnen?

Tijdens de studie ontwikkel je de kritische houding om gefundeerde conclusies te kunnen trekken uit bronnenonderzoek ten behoeve van de uitvoering. Groeiende kennis leidt steeds tot nieuwe inzichten. Vragen en antwoorden roepen nieuwe vragen op.

Hoofdvak

Ook in de hoofdvaklessen wordt veel aandacht besteed aan onderzoek. Je toetst bevindingen uit bronnenonderzoek altijd aan de mogelijkheden en onmogelijkheden van het instrument en vice versa. Je ontwikkelt een breed vakmanschap en leert specifieke technieken die horen bij specifieke stijlen. Elke periode en elk land kent zijn eigen instrumenten, stijlkenmerken en esthetiek. Van Franse nuance tot Italiaanse uitbundigheid.

Daarnaast leer je tijdens uitvoeringen de verbinding te leggen met je publiek door uitleg te geven over de historische context van een stuk. Waarin verschillen de idealen van de tijd waarin het stuk werd gecomponeerd van de hedendaagse esthetiek? Welke stemming werd gebruikt en waarom? Raakt de esthetiek van een specifieke tijd nu dezelfde snaar als toen? Je publiek leert zo ook iets over de historische context en zal met andere oren luisteren.

Theorie

Verschillende vakken brengen je de vaardigheden bij om muziek ook theoretisch te doorgronden. Denk aan muziektheorie en solfège, harmonie en analyse. Je verkent onderwerpen als tonaliteit, modaliteit, ritme, instrumentatie, contrapunt en harmonie door zelf korte passages te schrijven. Tijdens de historische documentatielessen verdiep je je in retoriek, solmisatie, mensurele notatie en barokdans. Daarnaast volg je lessen over de geschiedenis van klassieke muziek waarin je je repertoirekennis uitbreidt en een referentiekader opbouwt.

Educatie

Vanaf het tweede jaar ontwikkel je je ook als docent. Je volgt methodieklessen specifiek gericht op jouw instrument(groep), maar ook algemene lessen over educatie zoals didactiek en pedagogiek. Hoe bouw je een les op? Hoe stel je leerdoelen voor jezelf en je leerling? Je verdiept je in de muzikale ontwikkeling van kinderen en de psychologie van het leren en past theorieën en modellen toe op je eigen lessen.

Je loopt stage bij docenten in het werkveld, waarbij je een aantal lessen observeert en natuurlijk ook zelf lesgeeft. Ook doe je een stage waarin je werkt met een groep zoals een leerorkest. Je sluit het educatietraject af in het vierde jaar met een onderzoek waarin jouw visie op educatie duidelijk naar voren komt, gebaseerd op bronnen zoals boeken, interviews of methodes.

Coaching en profilering

Gedurende de hele studie word je begeleid in je leerproces. Niet alleen door je hoofdvakdocent, maar ook tijdens verschillende vakken. Het vak ‘oriëntatie op studie en beroep’ biedt meer zicht op de studie en het latere werkveld. Tijdens panelsessies vertellen alumni, docenten en andere professionals over hun beroepspraktijk. Het vak professionele communicatie leert je om effectief en zuiver na te denken en te praten over jouw ontwikkeling als professioneel musicus. Hoe geef en ontvang je feedback? Wat zijn je ambities voor de toekomst en hoe formuleer je deze doelen op een slimme manier?


Vanaf het derde jaar werp je samen met een studiecoach een blik op de toekomst. Je bespreekt waar je wil zijn na je afstuderen en hoe je dat doel bereikt. Het derde en vierde jaar bieden meer ruimte in het curriculum die je kunt vullen met buitenschoolse activiteiten, projecten of keuzevakken zoals toegepaste analyse, muziek en zingeving, contrapunt of basso continuo.

Graad, titel

Na het afronden van deze studie krijg je de graad Bachelor of Music die je als BMus afgekort achter je naam kunt vermelden. Bij dit diploma hoort een supplement waarop vermeld staat welke specialisatie, vakken en projecten je tijdens je studie hebt gedaan.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze opleiding kun je de open dag bezoeken of neem je contact op met de Servicebalie Studentzaken via servicebalie.mariaplaats@hku.nl