HKU

Bij de Bachelor of Music Historische Uitvoeringspraktijk van HKU Utrechts Conservatorium leer je de muziek te benaderen vanuit historisch perspectief.

Wat leer je?

Aan de hand van historische bronnen, zoals bijvoorbeeld instrumenten en methodes, informeer je je over de instrumentale technieken en de muzikale esthetiek in een bepaalde periode en in een bepaald land en de gevolgen daarvan voor de interpretatie van de muziek, toen, maar ook nu. Een hecht team van internationaal vermaarde specialisten geeft les in de muzikale uitvoeringspraktijk van de renaissance tot de romantiek.

Lees verder

Hoofdvakken

Je kiest een van de volgende hoofdvakken:

historisch viool, historisch altviool, historisch cello, historisch fagot/dulciaan, historisch trombone, historisch hobo, klavecimbel/clavichord, gamba, traverso, zink en blokfluit.


Aan de afdeling historische uitvoeringspraktijk worden de hoofdvaklessen, ensemblelessen, projecten en masterclasses ondersteund door specifieke theoretische vakken die, aan de hand van historische bronnen, onderwerpen behandelen waar een musicus vroeger geacht werd kennis van te hebben, zoals bijvoorbeeld retoriek, solmisatie, mensurele notatie en dans.

Waarom deze studie?

Je kunt aan HKU Utrechts Conservatorium zowel een bachelor als een master historische uitvoeringspraktijk behalen. Daarnaast is het ook mogelijk voor studenten van de klassieke afdeling een historisch instrument als bijvak te kiezen. Ook is het mogelijk om, na je bachelor, in de master over te stappen naar een historisch instrument.

Aanmelden en toelating

Om te kunnen studeren aan HKU Utrechts Conservatorium doe je een toelatingsexamen dat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte bestaat.

Lees verder

Voor wie?

Je hebt een passie voor de historische uitvoeringspraktijk. Je wilt de muziek benaderen vanuit historisch perspectief en wilt hiervoor ook je publiek, je medemusici en leerlingen enthousiast maken.

Welk beroep?

Je hebt je gespecialiseerd in de historische uitvoeringspraktijk en voelt je thuis in verschillende rollen in het werkveld. In een ensemble of barokorkest, of als solist, docent, organisator of muzikaal leider. Met een scherp oog voor maatschappelijke ontwikkelingen zie je kansen voor nieuwe plekken in het werkveld.

Feiten

• Graad: Bachelor Music, Historische Uitvoeringspraktijk (CROHO-code 34739)

• Voltijdstudie van 4 jaar (240 ECTS)
• Selectie via toelatingstest

• Waar: HKU Utrechts Conservatorium

Studiekosten
• Mogelijke vervolgstudie: Master of Music

Studie in Cijfers

Docentenlijst

Basso Continuo op HKU