HKU

Om toegelaten te worden tot HKU Utrechts Conservatorium doe je een toelatingsexamen dat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte bestaat. Deze worden apart afgenomen.

Docenten

In de docentenlijst vind je alle docenten per afdeling.

Hoe werkt het

Na de verwerking van je aanmelding via Studielink en het inleveren van een vragenlijst word je uitgenodigd voor een theorie examen. Na het behalen van een voldoende resultaat voor je theorie-examen krijg je uiterlijk twee weken voor het examen bericht over de dag waarop jouw praktijkexamen staat gepland. Op de praktijkexamendag word je om 9.45 verwacht. Deze planning is bindend.

Theoretisch toelatingsexamen

Bij het theoretisch toelatingsexamen krijg je een aantal schriftelijke vragen op het gebied van de algemene muziekleer en een gehoortest. Beide onderdelen duren ongeveer twintig minuten.

Aan bod komen:
• de toonladders
• de akkoordenleer (inclusief akkoordsymbolen)
• de muziekleer
• het opbouwen, zingen en herkennen van toonladders, twee- en drieklanken
• het zingen van een eenvoudige melodie in de G- of F-sleutel, ook op notennamen
• het noteren van een eenvoudig melodisch fragment en het tikken van een ritme.

Bij een voldoende resultaat word je uitgenodigd voor het praktische examen.

Praktisch toelatingsexamen

Het praktische gedeelte bestaat uit twee delen: een workshop van circa 25 minuten en een 25 minuten durend individueel toelatingsexamen.

Het is de de bedoeling dat je een repertoirelijst hebt met de nummers die je zou kunnen spelen of zingen.

De workshop start 's morgens en is met alle kandidaten die op die dag toelating komen doen voor de Opleiding Docent Muziek. In de workshop staat je muzikale flexibiliteit centraal. In het individuele examen gaat het om zingen, spelen en begeleiden. De commissie beoordeelt je muzikaliteit en wil graag zien en horen wat je kan. Daarnaast heb je in het individuele deel een kort gesprek met de commissie op basis van o.a. je ingevulde vragenlijst. We willen namelijk zoveel mogelijk te weten komen over de ervaringen die je al hebt opgedaan en de muzikale omgeving waarin je je bevindt. Dat zijn voor je aankomend docentschap belangrijke aanknopingspunten.

Mocht je gebruik willen maken van muzikale begeleiding dan die je zelf te zorgen voor een begeleider of een bandje tijdens je praktische toelatingsexamen. Aan het begin van de dag kan je je indelen voor een tijdstip waarop het individuele toelatinsgexamen plaats vindt later op de dag.

Mocht je geen begeleider of bandje hebben, dan is het ook mogelijk om een begeleiding op cd, of op een usb-stick met audiofiles mee te brengen.

Zingen
Je zingt enkele werken van een naar eigen inzicht samengestelde repertoirelijst met minimaal 4 composities. Op deze repertoirelijst staat onder andere materiaal dat geschikt is voor gebruik in het basisonderwijs en/of het voortgezet onderwijs.

Spelen
Op je instrument naar keuze speel je enkele werken van een naar eigen inzicht samengestelde repertoirelijst met minimaal vier composities. Je hebt je repertoirelijst zo samengesteld dat je daarmee goed zicht geeft op je speelervaring en niveau. Als zang je instrument naar keuze is dan heb je een repertoirelijst met acht nummers die je zou kunnen zingen.

Begeleiden aan de piano/gitaar
Je kunt akkoordsymbolen lezen en bezit de technische vaardigheid om deze op piano of gitaar tot klinken te brengen.

Dit laat je horen door:
• jezelf te begeleiden in een voorbereid nummer uit de lichte muziek (pop, musical, cabaret) dat genoteerd is met behulp van akkoordsymbolen
• à vue een begeleiding te spelen genoteerd met akkoordsymbolen bij een nummer uit de lichte muziek.

Data toelatingen

De aanmelddeadline is 1 februari 2020.

De praktijkexamens zijn van 6 t/m 9 april.
Het theorie-examen vindt plaats op zaterdag 7 of 14 maart.

Kan ik me nog aanmelden?

Kijk op de centrale pagina Status Toelatingen om te zien voor welke opleidingen aanmelding nog mogelijk is.

Instrumentaal keuzevak

Binnen de opleiding docent muziek kun je vanaf het 2e studiejaar, naast de individuele zangles en les op een akkoordinstrument, individuele lessen volgen op een instrument naar keuze, mits je daarvoor voldoende niveau hebt. De toelatingscommissie adviseert de studieleider over dit instrumentale keuzevak.

Uitslag

De uitslag van het theoretisch gedeelte wordt vastgelegd in een advies, dat doorgegeven wordt aan de studieleider en commissie voor het praktische examen. De commissie en de studieleider bepalen of het resultaat van het theorie-examen goed genoeg is om een praktijkexamen te mogen doen. De uitslag van het praktijkgedeelte krijg je mondeling meegedeeld en gemotiveerd.

Op basis van beide examens kunnen de volgende adviezen gegeven worden:
• je bent toelaatbaar tot de bacheloropleiding
• je bent toelaatbaar tot de vooropleiding
• je wordt afgewezen.

Of je daadwerkelijk wordt toegelaten hangt verder nog af van het aantal beschikbare plaatsen voor de Opleiding Docent Muziek jaar 1 en van het niveau van andere kandidaten. Je ontvangt schriftelijk bericht of je wel of niet geplaatst bent.

En verder

Toelating per geluidsdrager
Het is niet mogelijk om toelating te doen per geluidsdrager.

Vrijstellingen
De examencommissie beslist over vrijstellingsaanvragen. Er wordt individueel bekeken welke onderdelen je geheel of gedeeltelijk moet volgen. Dit geldt bijvoorbeeld als je Muziekwetenschap gestudeerd hebt of ergens anders muziekvakonderwijs gevolgd hebt. Aanvragen lopen, na toelating, via de tutor.

Tijdens de toelatingsdag
Wees erop bedacht dat het toelatingsexamen een rommelige situatie kan zijn en geen concert zoals je misschien bent gewend: de leden van commissie hebben veel formulieren in te vullen en rommelen daarom zo nu en dan in je papieren. Bovendien vindt er in de kamer naast je waarschijnlijk een ander toelatingsexamen plaats.

Examenvoorbeeld

Test jezelf

Wil je weten of je klaar bent voor het theoretisch toelatingsexamen?
Klik hier en doe de test

Contact

Kijk eerst of het antwoord op je vraag bij de categorie "Toelating" van Vraag en Antwoord staat. Is dat niet het geval, of heb je een andere vraag? Neem contact op met de Servicebalie Studentzaken via sz@hku.nl. Hier kun je je ook opgeven voor de proeftoelating.Aanmelden in het kort

1. Meld je met je DigiD aan via Studielink

2. Doe toelatingsexamen
3. Schrijf je in via Studielink