HKU

Nadat jouw aanmelding is ontvangen krijg je een uitnodiging voor een toelatingsselectie.

Toelatingseisen

Deze opleiding is voor scholieren in het (voor-)laatste jaar van havo, vwo of mbo die van muziek hun beroep willen maken. Ook voor afgestudeerden die nog net het niveau niet hebben van de bacheloropleiding is de basisopleiding geschikt. De basisopleiding bereidt voor op de Bachelor of Music opleiding.

Toelatingsprocedure

Je meldt je aan in Studielink voor het betreffende hoofdvak. T

De deadline voor aanmelden is 1 februari 2019.

Om toegelaten te worden tot de Basisopleiding van HKU Utrechts Conservatorium moet je een toelatingsexamen afleggen dat bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte.

De uitslag van het theoretisch gedeelte wordt vastgelegd in een advies, dat doorgegeven wordt aan de commissie voor het praktische examen. De voorlopige uitslag van het praktijkgedeelte krijg je mondeling meegedeeld en gemotiveerd. De schooldirecteur beslist uiteindelijk of je daadwerkelijk geplaatst wordt. De definitieve uitslag hiervan ontvang je op een later moment per e-mail.

De procedure van toelating voor de basisopleiding is gelijk aan die van de toelating bachelorsopleiding. Kies onder de kop HKU Utrechts Conservatorium voor de richting die voor jou van toepassing is. Hier vind je meer informatie over de toelatingseisen en de toelatingsdata.

Meer informatie

Meer informatie over deze opleiding kun je krijgen tijdens de open dagen. Nog vragen? Kijk voor het antwoord op je vraag bij de veelgestelde vragen.

Voorbereiding toelating

Dictaat muziekleer

Het dictaat muziekleer is te koop tijdens de open dagen van HKU Utrechts Conservatorium.

Contact

Kijk eerst of het antwoord op je vraag bij de categorie "aanmelden" van Vraag en Antwoord staat. Is dat niet het geval, of heb je een andere vraag? Neem contact op met de Servicebalie Studentzaken via sz@hku.nl.