HKU

Nadat jouw aanmelding is ontvangen krijg je een uitnodiging voor een toelatingsselectie.

Toelatingseisen

De basisopleiding is een cursus voor studenten die willen instromen in de bachelor, maar hier nog niet klaar voor zijn, vaak omdat ze nog op de middelbare school zitten. Het kan ook zo zijn dat hun instrumentbeheersing of theoretische kennis nog onvoldoende is. De schooldirecteur kan in zo'n geval besluiten de student in de basisopleiding te plaatsen.

Let wel: de basisopleiding is contractonderwijs, en wordt niet afgesloten met een diploma of certificaat.
 Cursisten in de basisopleiding krijgen een standaard lespakket aangeboden, dat met een aanvullend theoriepakket kan worden uitgebreid.

Toelatingsprocedure

Je meldt je aan in Studielink voor de gewenste opleiding. In de vragenlijst die je na je aanmelding in moet leveren kan je aangeven dat je geïnteresseerd bent in de basisopleiding.

De toelating voor de basisopleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte en is gelijk aan de toelating bachelorsopleiding. Zie de informatie op deze pagina voor toelatingseisen en toelatingsdata.

De uitslag van het theoretisch gedeelte wordt vastgelegd in een advies, dat doorgegeven wordt aan de commissie voor het praktische examen. De voorlopige uitslag van het praktijkgedeelte krijg je mondeling meegedeeld en gemotiveerd. De Schooldirecteur beslist uiteindelijk of je daadwerkelijk geplaatst wordt. De definitieve uitslag hiervan ontvang je op een later moment per e-mail.

Kan ik me nog aanmelden?

Kijk op de centrale pagina Status Toelatingen om te zien voor welke opleidingen aanmelding nog mogelijk is.

Meer informatie

Meer informatie over deze opleiding kun je krijgen tijdens de open dagen. Nog vragen? Kijk voor het antwoord op je vraag bij de veelgestelde vragen.

Voorbereiding toelating

Disclaimer

Deelname aan de basisopleiding biedt geen garantie om te worden toegelaten tot de Bachelor of Music.

Contact

Kijk eerst of het antwoord op je vraag bij de categorie "aanmelden" van Vraag en Antwoord staat. Is dat niet het geval, of heb je een andere vraag? Neem contact op met de Servicebalie Studentzaken via sz@hku.nl.

Voor meer informatie over de basisopleiding aan HKU Utrechts Conservatorium kun je ook contact opnemen met Hannie van Veldhoven (Jazz & Pop), Christian Boel (Musician 3.0) of Joop van Deuren (Klassieke Muziek) of Cécile Rongen (Historische Uitvoeringspraktijk) op 030-2091309